Dzisiaj jest poniedziałek, 21 września 2020 r., 265 dzień roku
0
0
0
WIADOMOŚCI | SPORT | OGŁOSZENIA | BAZA FIRM | KULTURA | ZAKUPY | GALERIA ZDJĘĆ
Tomasz Śmietanka – kandydat na posła. Przedstawiamy kandydatów z powiatu kozienickiego w nadchodzących wyborach
Dodał: DL, 16-09-2019 09:59, odsłon: 2683
Fot. archiwum prywatne
Fot. archiwum prywatne

W wyborach parlamentarnych udział bierze troje kandydatów z powiatu kozienickiego. Dzisiaj przedstawiamy szczególnie dla młodego pokolenia wyborców, bo większość Państwa jeszcze go pamięta jako burmistrza gminy Kozienice przez 20 lat kolejnego kandydata na posła, którym jest Tomasz Śmietanka, aktualnie sprawujący mandat radnego Sejmiku Wojewódzkiego.

Wykształcenie

 

Urodzony 8 marca 1969 w Kozienicach. Ukończył  szkołę podstawową w Brzeźnicy oraz Liceum Ogólnokształcące - ,,Zielone” w Kozienicach. Uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera techniki rolniczej  i leśnej z wyróżnieniem oraz inżyniera techniki rolno-spożywczej na Akademii Rolniczej w Lublinie – obecnie Uniwersytet Przyrodniczy. Jest absolwentem Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego oraz Międzywydziałowego Studium Zarządzania w Agrobiznesie. Odbył studia podyplomowe z zakresu samorządu terytorialnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz z zakresu prawa  w Polskiej Akademii Nauk. W 2011 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2019 roku obronił na oceną celującą dyplom Executive Master of Business Administration INE PAN. Posługuje się w stopniu komunikatywnym językami: rosyjskim, niemieckim i angielskim.

 

Aktywność publiczna

 

Od czasów studenckich kontynuował działalność społeczną swego ojca, radnego kilku kadencji rady gminy w Sieciechowie, zmarłego przedwcześnie w 1991 roku. Był, m.in. pomysłodawcą i  inicjatorem  gazyfikacji, jako Przewodniczący Społecznego Komitetu, wsi Mozolice Małe, zakończonej w 1997 roku. Aktywnie uczestniczy w życiu parafii rzymsko-katolickiej w Brzeźnicy koło Kozienic, do której należy. Od 1998 roku burmistrz Kozienic  III, IV, V, VI i VII, łącznie pięciu kadencji  - 20 lat. Był nieprzerwanie burmistrzem gminy Kozienice przez okres 20 lat, 5 kadencji (1998-2018), wygrywając wszystkie, kolejne wybory w pierwszej turze, radnym rady powiatu kozienickiego (1998-2002), Przewodniczącym Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta Ziemi Radomskiej (2002-2015), członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 oraz 2014-2020, a obecnie jest  Radnym Województwa Mazowieckiego z listy KO (2018-2023). Nie należał i nie należy do żadnej partii politycznej. Jest działaczem i członkiem zarządu stowarzyszenia Samorządowego Forum Ziemi Kozienickiej.

 

Aktywność zawodowa

 

Był pracownikiem biura maklerskiego Banku Energetyki w Radomiu 1994-1998, a w 1997 r. kierownikiem punktu obsługi klienta w Kozienicach w ramach tej instytucji. Został także nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu, Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu i Wyższej Szkole Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie. Obecnie jest zastępcą  dyrektora w jednej z największych w kraju, publicznych spółek akcyjnych Miasta Stołecznego Warszawy. Od 1991 roku prowadzi również niewielkie, (7 ha) rodzinne gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji ziarna paszowego i trzody chlewnej.

 

Aktywność  naukowa

 

Dr inż. Tomasz Śmietanka ma wykształcenie interdyscyplinarne: przyrodnicze, techniczne oraz ekonomiczne (dr nauk ekonomicznych SGH, EMBA INE PAN - dyplom z oceną celującą)  i jest doświadczonym samorządowcem, politykiem lokalnym, a także naukowcem - praktykiem.

 

Jest  autorem ponad 30 artykułów naukowych, 3 monografii naukowych a także współredaktorem naukowym 5 monografii o tematyce ekonomicznej i społecznej. Był uczestnikiem, prelegentem i samorządowym organizatorem  konferencji naukowych we współpracy z wieloma uznanymi polskimi uczelniami, m.in. Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Szkołą Główną Handlową, Szkoła Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytetem Technologiczno – Humanistycznym w Radomiu. Wykładał w Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu, Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu i w  Wyższej Szkole Rozwoju Lokalnego  w Żyrardowie i jej placówce zamiejscowej w Dublinie - Irlandia.

 

Specjalizuje się w publicznym zarządzaniu strategicznym rozwojem lokalnym. Opracował i wdrożył, jako pierwszy w Polsce, w pilotażowej, reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie gmin, wysoko ocenioną, autorską metodę badawczą skwantyfikowanego pomiaru jakości i intensywności strategicznego zarządzania rozwojem lokalnym i jego wpływu na lokalną jakość życia  w gminach.

 

Niektóre osiągnięcia gminy Kozienice w ostatnich 20 latach

 

W ciągu ostatnich 20 lat gmina Kozienice pod kierownictwem burmistrza osiągnęła krajową czołówkę w wielu dziedzinach i rankingach. Wśród 10 najzamożniejszych gmin miejsko-wiejskich w Polsce zajęła 3 miejsce w kraju pod względem ilości pieniędzy unijnych na jednego mieszkańca (łącznie ponad 60 000 0000 zł). Wyprzedził ją jedynie Grodzisk Mazowiecki i Goleniów. W każdym roku duża część budżetu, ok. ¼ przeznaczona była na wydatki inwestycyjne. Dzięki pieniądzom unijnym i tanim kredytom inwestycyjnym (ok. 50 mln zł, oprocentowanie ok. 3 %) udało się zrealizować bardzo dużo i bardzo tanio wiele inwestycji dla obecnych i przyszłych pokoleń, które już służą mieszkańcom.  Rynkowe koszty realizacji  tych inwestycji są obecnie  co najmniej dwukrotnie większe i mają nadal tendencję zwyżkową, a dochody gminy nie wzrosły i nie wzrosną dwukrotnie.  Samo CKA kosztowałoby obecnie zamiast 43 mln ponad 100 mln zł i nie byłoby już  na ten cel  pieniędzy unijnych.  Pozyskano dla miasta grunty, łącznie ok. 3 ha przestrzeni publicznej, pod budowę nowego Centrum,  łączącego starą i nową część Kozienic. Przygotowano i uzgodniono, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców,  wiele projektów i planów rozwojowych, również nową Strategię Rozwoju Gminy Kozienice, służących rozwojowi lokalnemu, które są obecnie i mogą być przez najbliższe lata skutecznie realizowane,  szczególnie w zakresie przebudowy dróg krajowych w granicach administracyjnych miasta oraz budowy dróg gminnych.

 

Kim jestem prywatnie?

 

Jestem Mężem Doroty, nauczycielki dyplomowanej języka niemieckiego, przyrody, biologii i geografii oraz  szczęśliwym  ojcem trzech dorosłych synów: Marcina, Adama i Piotra - studentów Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej. Lubię pracę w ogrodzie i w rolnictwie, pływanie, SPA i dalekie podróże. Rzadkie, wolne chwile poświęcam najczęściej na aktywny wypoczynek, w tym na fachową  literaturę  i naukowe refleksje.

 

Dlaczego kandyduję?

 

Jako burmistrz z 20 letnim stażem, Przewodniczący Konwentu Wójtów, Burmistrzów  i Prezydenta Ziemi Radomskiej, radny Samorządu Województwa Mazowieckiego a także naukowiec – praktyk znam problematykę rozwoju lokalnego  samorządów Ziemi Radomskiej od 1999 roku, czyli od powstania powiatów. Zawsze występowałem w obronie i w jak najlepszym interesie rozwoju ,,młodej” samorządności terytorialnej. Często rozmawiałem i rozmawiam z samorządowcami. Szczególnie ostatnich czterech latach polskie samorządy, w tym w podregionie radomskim, borykają się z coraz większymi problemami: gminy - z dużymi kosztami i nieprzewidywalnymi dla jakości nauczania skutkami reformy edukacji, a powiaty  z brakiem reformy ochrony zdrowia - szpitale powiatowe. Do tego dochodzi ciągłe ,,przerzucanie” przez rząd zadań na samorządy i ciągłe zmniejszanie ich dochodów własnych poprzez stanowienie przez sejm niekorzystnego prawa dla gmin, powiatów i samorządowych województw. Dlatego w sejmie, wraz z innymi samorządowcami, będę bronił interesów ponadpartyjnej, samorządnej Polski Lokalnej, która jest najbliżej faktycznych potrzeb wszystkich Mieszkańców.

 

PIĄTKA ŚMIETANKI z  LISTY NR 5 - Mój Obywatelski Program

  • chcę i potrafię  bronić w imieniu i dla Mieszkańców Polski Lokalnej i Regionalnej obecnych, skutecznych, sprawdzonych i obdarzonych zaufaniem przez Mieszkańców: gmin, powiatów i samorządowych województw przed utratą samodzielności i autonomii funkcjonowania, a także środków finansowych, jakimi dysponują na  dalszy  rozwój, zatem będę przeciw osłabianiu i zawłaszczaniu ich przez państwo oraz jedną partię, w ramach szkodliwej i antyobywatelskiej recentralizacji, bo, jak starsi pamiętają „ale to już było”.
  • chcę i potrafię w interesie  i dla dobra  Mieszkańców doskonalić  mechanizmy prawne zdecentralizowanego funkcjonowania polskich samorządów terytorialnych w sprawnym i skutecznym państwie, organizującym dobre, bezpłatne i dostępne dla wszystkich usługi społeczne, w szczególności ochronę zdrowia i edukację.
  • chcę i potrafię zwiększać i poprawiać, skuteczną pomocniczość, po wyborach nowego, polskiego rządu, dla wszystkich samorządów, a w szczególności dla gmin i powiatów regionu radomskiego, w najważniejszych, nierozwiązanych  problemach Mieszkańców,a pierwsza i najpilniejsza do załatwienia sprawa to zadłużone szpitale powiatowe, którym Rząd i Państwo nie zapłacili za wykonane usługi zdrowotne na rzecz potrzebujących mieszkańców,
  • chcę i potrafię zmniejszać podziały i konflikty w niepotrzebnej, szkodliwej        i antyobywatelskiej ,,wojnie polsko - polskiej”, poprzez ciągłe odbudowywanie zaufania i ładu społecznego,
  • chcę i potrafię reprezentować wszystkich Mieszkańców regionu radomskiego, a nie interesy jednej i jedynie słusznej partii politycznej.

- Zapraszam Państwa 13 października na wybory. To nasz kolejny egzamin z odpowiedzialności za Naszą Ojczyznę i Polskę Lokalną. Bądźmy aktywni. Im większa frekwencja, tym ważniejsze rozstrzygnięcia na naszą wspólną przyszłość - z wyrazami szacunku, Tomasz Śmietanka.

Skontaktuj się z autorem tekstu: DL
Facebook
Google
Wykop
Zgłoś
Wyślij
Drukuj
Komentowanie dozwolone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników portalu.
Wasze komentarze
Nowicjusz
To jest prezentacja i doświadczenie w przeciwieństwie do kandydata Pana Marcina :) który nie ma nic dosłownie nic do zoferowania. Nie wierzę, żę tak można wystartować nie mając programu wyborczego. Nie wierzę, że tak można.
16-09-2019, 14:43:53
+ 86
- 8
odpowiedz
Nie miał wyjścia...musiał startować.
16-09-2019, 15:51:31
+ 11
- 5
odpowiedz
Amator
Można mieć różne poglądy polityczne, ale nie ma się co czarować - Tomasz Śmietanka to jedyny kandydat z naszego regionu, który ma dorobek i doświadczenie uprawniające do bycia posłem. W całym naszym radomskim okręgu wyborczym trudno mi znaleźć kogoś kto ma takie "papiery" na pełnienie funkcji publicznych.
16-09-2019, 16:28:02
+ 31
- 8
odpowiedz
radom obklejony Tomaszem a dlaczego tak mało w kozienicach pionkach itd,
16-09-2019, 22:41:42
+ 4
- 3
odpowiedz
tu liczy na łatwiznę... jak zawsze
17-09-2019, 14:19:35
+ 8
- 7
odpowiedz
Nowicjusz
Na 100% się przeliczyć nie może. Ma duże poparcie nie w mieście lecz na wsiach. Dzięki oddanym głosom tych ludzi jest tu gdzie jest i będzie wyżej.
17-09-2019, 15:19:51
+ 10
- 1
odpowiedz
Amator
W Powiecie Kozienickim Pan Śmietanka nie musi się tak reklamować z oczywistych względów
17-09-2019, 15:52:41
+ 9
- 6
odpowiedz
Tak z oczywistychwzględów ... nie musi.
17-09-2019, 15:56:08
+ 11
- 4
odpowiedz
62 plusy ma jeden z komentarzy, jak żyję nigdy tylu tutaj nie widziałem / wiedziałem, że sejmik woj mazowieckiego to tylko przechowalnia dla pana Tomasza, ale nie sądziłem, że na tym mandacie do Sejmu aż tak mu zależy. Przecież w niedawnym wywiadzie zarzekał się, że zrezygnował z funkcji burmistrza, aby w końcu odpocząć :) To jak to w końcu jest ? Idzie do Sejmu odpoczywać ? :)
17-09-2019, 21:28:47
+ 7
- 10
odpowiedz
Nowicjusz
[url=https://forsal.pl/lifestyle/zdrowie/artykuly/1430645,eksperc i-alarmuja-prawie-3-mln-polakow-pije-alkohol-ryzykownie-lub-szko dliwie.html]https://forsal.pl/lifestyle/zdrowie/artykuly/1430645,eksperci-al armuja-prawie-3-mln-polakow-pije-alkohol-ryzykownie-lub-szkodliw ie.html[/url]
19-09-2019, 10:26:26
+ 3
- 4
odpowiedz
AKTUALNOŚCI
WSZYSTKIE +
Fot. Policja Kozienice
Kozieniccy policjanci odnaleźli zaginioną 67-latkę. W poszukiwania kobiety zaangażowanych było kilkadzies...
Fot. Kozienicka Gospodarka Komunalna
Kozienice dołączyły do miejsc, gdzie do specjalnego serca zbierane są plastikowe korki, które po s...
Fot. ilustracja/pixabay.com
Zapraszamy na konferencję inaugurującą Szlak Kulinarny "Smaki Ziemi Kozienickiej", w ramach projektu "Dob...
Fot. Muzeum Regionalne w Kozienicach
Muzeum Regionalne im. profesora Tomasza Mikockiego w tym roku ponownie gościło w swoich murach uczestnik&...
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kozienicach przekazała kolejne informacje dotyczące koronaw...
Fot. Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję” – to hasło przewodnie 27. akcji „Sprzątanie Św...
Fot. Damian Latos/Agencja Arpass
W sobotę 19 września, do Ośrodka Turystyki i Rekreacji w Kozienicach przybyli  seniorzy z całego Maz...
Fot. Damian Latos/Agencja Arpass
Koduj z Gigantami" to wydarzenie o charakterze edukacyjnym, które było doskonałą okazją do pogłębi...
Fot. KKS Kozienice
Enea pozostaje sponsorem tytularnym Kozienickiego Klubu Siatkówki. Władze klubu podpisały kolejną ...
Fot. Piotr Czyż
Koncert odbędzie się 25 września, piątek, godz.20.00, w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej El...
W piątek rano na skrzyżowaniu ulic Kochanowskiego i Fabrycznej w Garbatce-Letnisko doszło do zderzenia dw...
Fot. Damian Latos/Agencja Arpass
Nadleśnictwo Kozienice dołączyło do akcji #sadziMY 2020, odbywającej się pod patronatem pary prezydenckie...
Fot. Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Przebudowany został odcinek drogi powiatowej Wyborów - Basinów w miejscowości Grabów...
Fot. Facebook - MILO Ensemble
„Podróż Dookoła Mózgu” to tytuł koncertu, który odbędzie się w Kozienick...
Fot. archiwum
Szpital Powiatowy w Kozienicach informujee, że po zakończeniu przeprowadzanych prac remontowo – mod...
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kozienicach przekazała kolejne informacje dotyczące koronaw...
Nadleśnictwo Kozienice dołączyło do akcji #sadziMY 2020, odbywającej się pod patronatem pary prezydenckie...
Fot. Mazovia
Znamy laureatów trzeciej edycji organizowanego przez samorząd Mazowsza konkursu na „Opiekuna...
Fot. ilustracja/pixabay.com
Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka serdecznie zapraszają mieszkańców...
Fot. Damian Latos/Agencja Arpass
17 września odbyła się już siódma Spartakiada Osób Niepełnosprawnych "Integracja przez akty...

Kronika
Zobacz więcej

KONTO UŻYTKOWNIKA
WIĘCEJ +

Login:

Hasło:Ostatnie komentarze
Zobacz więcej
Gmina Kozienice
Zobacz więcej
Powiat Kozienicki
Zobacz więcej
Garbatka-Letnisko
Zobacz więcej
MCSW
Zobacz więcej
WszystkoBlisko - sklep internetowy
PRZEJDŹ DO GALERII +
NA GÓRĘ STRONY +
Nasze serwisy:
Kategorie:
Informacje:
Reklama:
Gazeta Kozienice24 to niezależne media elektroniczne w Kozienicach - jako jedyni całodobowo informujemy o wydarzeniach w mieście i regionie. Dzięki rzetelności i szybkości w przekazywaniu informacji oraz przynależności do grupy medialnej każdego dnia odwiedza nas wiele tysięcy czytelników.

Kontakt z działem reklamy:
E-mail: reklama@arpass.pl lub tel: 500-304-413
facebook