Dzisiaj jest sobota, 30 maja 2020 r., 151 dzień roku
0
0
0
WIADOMOŚCI | SPORT | OGŁOSZENIA | BAZA FIRM | KULTURA | ZAKUPY | GALERIA ZDJĘĆ
Komora Normobaryczna  NORMOBARIA zielone
To już pewne. PSP w Nowej Wsi zostanie zlikwidowana. Co powstanie w jej miejscu? Za nami sesja rady miejskiej
Dodał: KamZap, 30-04-2019 08:38, odsłon: 2957
Fot. Kamil Zapora
Fot. Kamil Zapora

W poniedziałek 29 kwietnia odbyła się 8 sesja rady miejskiej tej kadencji. W jej czasie radni przyjęli aż 19 uchwał oraz podjęli wiele ważnych dla mieszkańców gminy tematów takich jak: likwidacja szkoły w Nowej Wsi, wypłaty dla strajkujących nauczycieli czy rosnące ceny ogrzewania.

Likwidacja szkoły w Nowej Wsi

W poniedziałek zapadła decyzja o likwidacji szkoły w Nowej Wsi z dniem 31 sierpnia. Uchwała o takim zamiarze została podjęta już w styczniu razem z analogicznymi dotyczącymi szkół w Piotrkowicach i Kociołkach. W przypadku tych dwóch pozostałych nie ma jeszcze zgody kuratora. 

Jak powiedział burmistrz Piotr Kozłowski, budynek po szkole w Nowej Wsi zostanie prawdopodobnie przekazany starostwu powiatowemu, które przeniesie do Nowej Wsi Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Opactwa. Ośrodek zatrudnia obecnie 40 osób i niewykluczone, że pracę znajdą w nim również osoby z gminy Kozienice. Dodatkowa korzyść dla Gminy to oszczędności na dowozach podopiecznych Ośrodka z terenu gminy Kozienice.

Z 13 nauczycieli zatrudnionych w Nowej Wsi, 2 zostanie przeniesionych do innych szkół, a 11 nauczycielom 31 sierpnia kończą się umowy. Ze względu na wielkość szkoły większość była zatrudniona na zasadzie uzupełniania etatów, a część z nich ma uprawnienia emerytalne.

Wypłaty dla strajkujących nauczycieli

Temat nauczycieli powrócił również w puncie informacji i dotyczył wypłacania wynagrodzeń nauczycielom, którzy od 8 kwietnia strajkowali w szkołach prowadzonych przez Gminę. Jak powiedział burmistrz Piotr Kozłowski, nie ma możliwości bezpośredniej wypłaty wynagrodzeń za czas strajku, ale zlecił on sprawdzenie innych możliwości prawnych. – Wiemy, że dla małżeństw nauczycielskich jest to poważny uszczerbek w zakresie wynagrodzeń, więc wyraziłem taką zgodę i jest taka możliwość prawna, żeby potrącić to na raty, żeby było to mniej odczuwalne dla nauczycielskich gospodarstw domowych  – mówił burmistrz.

 

 

Burmistrz Piotr Kozłowski chce, żeby gospodarstwa domowe nauczycieli jak najmniej odczuły skutki strajku.

 

Rosnące ceny za ogrzewanie

Radni przyjęli wczoraj regulamin udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy. Radny Stanisław Kuźnar zwrócił uwagę, że wiele osób decyduje się na zerwania umowy na ogrzewanie domów z Kozienicką Gospodarką Komunalną ze względu na rosnące ceny. Jest to negatywny trend z perspektywy ekologii, ponieważ ten typ ogrzewania w przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe powoduje najmniejszą emisję smogu.

Jak powiedział burmistrz Piotr Kozłowski, sprawę należy przeanalizować, ponieważ w tym momencie nie można stwierdzić czy liczba osób odchodzących od KGK-u jest wyższa czy niższa od tych, którzy przyłączają się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Jednak jak zauważył Piotr Kozłowski, KGK korzysta z kotłowni węglowej, a w Polsce rosną ceny emisji dwutlenku węgla co przekłada się na wzrost cen. Wynika to z ogólnoeuropejskiej polityki odchodzenia od węgla jako głównego źródła energii.

Kredyt na spłatę kredytu?

 

Jedną z decyzji jaką w poniedziałek mieli podjąć radni miejscy dotyczyła emisji przez Gminę obligacji na łączną kwotę 4 mln złotych w celu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych właśnie w kwocie 4 mln złotych. Wszystkie wyemitowane w 2019 roku obligacje mają zostać wykupione do 2025 roku z dochodów własnych lub przychodów budżetu Gminy.

Przed głosowaniem radny Stanisław Kuźnar chciał zaakcentować, że jest to kredyt na spłatę już istniejących długów Gminy. Nie zgodził się z tym radny Igor Czerwiński. – Chcemy wypuścić obligację w wysokości czterech milionów, a inwestujemy ponad dwadzieścia milionów. Jeśli nasze inwestycje byłyby niższe niż wartość zaciąganych obligacji wtedy mógłbym się zgodzić z radnym Kuźnarem, że jest to kredyt na spłatę kredytu, a tak oczywiście nie jest – mówił Igor Czerwiński. Ostatecznie uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

 

Według Igora Czerwińskiego, nie można mówić o spłacaniu kredytu kredytem jeśli wartość emitowanych obligacji jest niższa od wartości tegorocznych inwestycji.

 

Czy w gminie potrzeba więcej kąpielisk?

Radni odpowiednią uchwałą określili w poniedziałek sezon kąpielowy oraz kąpieliska na terenie gminy. Sezon rozpocznie się 21 czerwca, a zbiornikiem wodnym, który kolejny rok z rzędu jako jedyny uzyskał status kąpieliska jest Jezioro Kozienickie z Ośrodkiem Rekreacji i Turystyki KCRiS.

Radny Stanisław Kuźnar powiedział, że na terenie gminy znajdują się jeszcze dwa zbiorniki, które można by zagospodarować na kąpieliska: staw w Janikowie i zalew Hamernia. Radny sugerował zaopatrzenie tych miejsc w ratowników i zrobienie pomostów. Jak powiedział przewodniczący rady Rafał Sucherman, temat poruszany był na komisjach rady i wciąż pozostaje otwarty, jednak przed rozpoczęciem tego sezony kąpielowego nie ma już szans na dołączenie Hamerni i Janikowa do listy kozienickich kąpielisk.

 

 

Stanisław Kuźnar chciałby, żeby legalne kąpieliska znajdowały się również nad stawem w Janikowie i zalewem Hamernia.


Natomiast radna Alicja Kordula zwróciła uwagę na to, że mimo braku oficjalnego statusu kąpieliska stawu w Janikowie, wiele osób i tak korzysta z niego w okresie letnim. W związku z tym Gmina powinna przeprowadzić badania jakości wody w tym zbiorniku. – Będziemy się starali, żeby pozyskiwać informacje na temat czystości wody – odpowiedziała sekretarz Sylwia Wąsik.

 

Co jeszcze na sesji?

 

Radni miejscy przegłosowali w sumie 19 uchwał. Dwie z nich zmieniały miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego m.in. w Świerżach Górnych związane z planowaną przez Eneę Wytwarzanie budową chłodni wentylatorowych przy Elektrowni Kozienice.

 

Zmian wymagał również miejscowy plan zagospodarowania w Ryczywole ze względu na wniosek firmy Polskie Pomidory, która planuje rozbudowę istniejącej i budowę nowej, nowoczesnej szklarni o powierzchni ok. 16 ha wraz z niezbędnym zapleczem technologicznym. Docelowo firma chce stworzyć tam możliwość budowy mieszkań dla pracowników, hotelu i stacji paliw. 

 

Oprócz tego zostały wprowadzone zmiany w Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Został odwołany z ich składu Robert Wojcieszek, który w lutym zrezygnował z mandatu radnego. Na jego miejsce powołany został Grzegorz Wrona, który w radzie miejskiej zajął miejsce Roberta Wojcieszka.

 

Powołana została także nowa komisja inwentaryzacyjna ds. komunalizacji mienia gminnego. W jej składzie znajdą się Sylwia Wąsik – przewodnicząca oraz członkowie komisji: Danuta Pułka, Sławomir Tokarczyk i Izabela Rajkowska – Luśtyk.

 

Nowego członka zyskała również Rada Muzeum przy Muzeum w Kozienicach, do której dołączy wiceburmistrz gminy ds. społecznych Dorota Stępień.

 

Odpowiednimi uchwałami radni wyrazili również zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntów gminnych i sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy.

 

Tego dnia zostały również wprowadzone zmiany w budżecie gminy na ten rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030.

 

Ponadto radni wysłuchali informacji na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa publicznego z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Kozienice.

 

Wyróżnienia dla społeczników

Jeszcze przed rozpoczęciem sesji była chwila na wyróżnienia i podziękowania dla dwóch osób. Pierwszą z nich był Lech Wiśniewski – działacz społeczny, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej i wieloletni pracownik kozienickiego sądu, który w lutym tego roku odszedł na emeryturę. Kolejnym wyróżnionym był radny Mariusz Prawda. Docenione zostało jego zaangażowanie i praca w Radzie Społecznej SP ZOZ „Przychodnie Kozienickie” w kadencji 2015 – 2019.

 

 

 

    
Skontaktuj się z autorem tekstu: KamZap
Facebook
Google
Wykop
Zgłoś
Wyślij
Drukuj
Komentowanie dozwolone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników portalu.
Wasze komentarze
Amator
Jeśli do Nowej Wsi zostanie przeniesiona szkoła z Opactwa to moim zdaniem bardzo dobrze. Co Warte podkreślenia nie jest to nowa idea a pomysł ten został zainicjowany przez ówczesnego Burmistrza i ówczesnego (a zarazem obecnego) Starostę ponad dwa lata temu. Dobrze, że obecne władze Gminy to kontynuują. Natomiast nie jest dobrze jesli słyszę, że Gmina Kozienice "obcina" Powiatowi środki na drogi bo przecież wszyscy z tego korzystamy i nie powinno być tu miejsca na lokalne wojenki - zwracam sie tu do Was, Panie Burmistrzu, Panie i Panowie Radni.
30-04-2019, 10:21:47
+ 23
- 20
odpowiedz
Bardzo dobra dezycja obecnego Burmisrza. Pomimo wcześniejszej potrzeby, nie wiadomo czemu ta decyzja była odkłądana przez byłego Burmistrza i uwczesnego a obecnie aktualnego Starostę. Wreszcie ktoś w zdecydowany sposób pokazuje jak się działa a nie tylko "zastanawia". Koniec kontynuacji, czyli nic nie robienia.
30-04-2019, 13:41:06
+ 17
- 20
odpowiedz
Zdecydowane działania przynoszą efekt. Powiat jako samodzielny podmiot ma za zadanie samemu realizować swoje podstawowe statutowe obowiązki. Miasto Kozienice potrzebuje nie mniej remontów ulic, aniżeli Powiat. Z jakiego powodu to Miasto ma się dokładać do ulic w Marianowie czy Bąkowcu ?, jeśli w tym samym czasie mieszkańcy Borek czy Zdziczowa lub Polesia jeżdżą po dziurawej kostce. Brawo za działanie.
30-04-2019, 13:45:51
+ 18
- 18
odpowiedz
Amator
Jeśli chodzi o szkołę w Nowej Wsi to była ona przeznaczona do likwidacji poprzez (jak to się ładnie mówi) "naturalne wygaszenie", które to wygaszenie miało nastąpić zgodnie z pomysłem poprzednich władz Kozienic w roku 2019 właśnie. Tak samo była zlikwidowana szkoła w Przewozie. Dlatego trudno tu mówić o przyspieszeniach czy opóźnieniach. Obecne władze zrobiły to co miało być zrobione. I ok. Co do Powiatu to na terenie chyba każdej gminy są jakieś drogi powiatowe i korzystają z nich wszyscy (łącznie z mieszkańcami tych gmin). Powiaty mają coraz większe problemy finansowe bo są topione przez służbę zdrowia a dokładniej mówiąc przez szpitale. Nie jest to tylko nasz problem bo zupełnie niedawno była w tej sprawie demonstracja szpitali w Warszawie (przypadkiem na nią trafiłem w mediach).
Dochody powiatów realnie spadają zamist rosnąć a zadań nie ubywa. Dlatego też jeśli gminy nie będą znimi współpracować to będzie cienko.
30-04-2019, 17:43:07
+ 17
- 12
odpowiedz
Nowicjusz
Każda kumata osoba wie,że starostwo to największy niereformowalny beton.
30-04-2019, 17:43:20
+ 15
- 12
odpowiedz
Kto mi poda definicje "naturalnego wygaszenia"...? Jak jest 14 dzieci w klasie, a może 7 czy jednak 3 ?.
Po prostu byłe władze odwlekały ten termin najdłużej jak się da.

Drogi w Powiecie, każdy widzi jakie są. To jednak Starosta oraz radni ponoszą całkowitą odpowiedzialność za sytuację finansową Powiatu. Jak nie potrafią zarządzać Szpitalem, remontami i infrastrukturą to w takim razie oczekuję ich dymisji... zaraz zaraz jest jeszcze ich dieta. To jednak nie będzie dymisji.
30-04-2019, 19:03:35
+ 13
- 13
odpowiedz
Amator
Po definicję "wygaszenia" odsyłam do resortu edukacji gdyż to chyba oni przy okazji likwidacji gimnazjów tak to ładnie nazwali. Likwidacja szkoły nie jest chyba ani możliwa ani sensowna z dnia na dzień choćby ze względów społecznych o procerduralnych i prawnych nie mówiąc. O tym przekonał się już aktualny Burmistrz.
Co do powiatów to skoro skala i rodzaj problemów (szpitale) w różnych powiatach jest podobna to choćbyśmy zwolnili wszystkich radnych powiatowych i starostów to raczej to sytuacji nie uzdrowi bo problem jest większy. Różni są i samorządowcy i radni (czytaj: i mądrzejsi i tacy mniej mądrzejsi), ale główny problem to jest ogrom zadań w samorządach za którymi nie idzie kasa.
30-04-2019, 20:22:51
+ 13
- 14
odpowiedz
Najprośniej jest napisać... inni też tak mają. Są powiaty które nie mają takich problemów ze szpitalami i są takie które mają. Policzył je Pan ?
Co do "wygaszania"... pojawia się tu w dyskusji już resort edukacji., a czemu nie kancelaria premiera ? albo jeszcze lepiej gabinet prezesa.
Wymówka za lata zaniedbań.. zawsze się znajdą. Prawda ?
30-04-2019, 20:29:58
+ 13
- 12
odpowiedz
Amator
Nie chodzi o to żeby stwierdzać, że skoro inni mają problemy to nic się nie dzieje. Chodzi o to, że skoro jakiś problem jest powszechny to znaczy, że sprawa jest bardziej skomplikowana i klucze do jej rozwiązania nie leżą raczej w jednym powiecie, tym czy innym. W internecie bez problemu można znaleźc relacje z tego protestu w którym brały udział setki osób. Jeśli chodzi o definicję wygaszania to napisałem tak trochę serio trochę żartem, ale faktycznie to ostatnia reforma gimnazjów rozpropagowała to hasło. A ostatnie dośwadczenia Gminy Kozienice potwierdzają, że nie jest to do zrobienia na pstryknięcie palcem ...
30-04-2019, 21:36:04
+ 14
- 11
odpowiedz
Nowicjusz
Dlaczego nikt nie rozliczy tych którzy odebrali pomnik a konkretnie postać Marszałka Piłsudskiego wykonanego jako ,,liliputa,,! Powinien być w skali 1:1. Jak można było to tak s....
01-05-2019, 20:51:47
+ 15
- 3
odpowiedz
AKTUALNOŚCI
WSZYSTKIE +
Fot. Damian Latos/Agencja Arpass
Dyrekcja i pracownicy kozienickiego szpitala informują, że przy zachowaniu odpowiednich środków os...
Fot. http://www.kozienice.sr.gov.pl/
Jak poinformował prezes sądu rejonowego w Kozienicach Krzysztof Jerzy Piaseczny, Z dniem 1 czerwca 2020 r...
Fot. LGD Puszcza Kozienicka
Własnoręczne wykonanie makramy – takie zadanie mieli uczestnicy zajęć zorganizowanych w czwartek, 2...
Fot. archiwum
Baseny, siłownie i kluby fitness znów będą czynne. Nie inaczej będzie w Kozienicach. Tutejsze obie...

Kronika
Zobacz więcej

KONTO UŻYTKOWNIKA
WIĘCEJ +

Login:

Hasło:Ostatnie komentarze
Zobacz więcej
Gmina Kozienice
Zobacz więcej
Powiat Kozienicki
Zobacz więcej
Garbatka-Letnisko
Zobacz więcej
MCSW
Zobacz więcej
WszystkoBlisko - sklep internetowy
PRZEJDŹ DO GALERII +
SAMONLINE - SKLEP SPOŻYWCZY Z DARMOWĄ DOSTAWĄ
PRZEJDŹ DO SKLEPU +
NA GÓRĘ STRONY +
Nasze serwisy:
Kategorie:
Informacje:
Reklama:
Gazeta Kozienice24 to niezależne media elektroniczne w Kozienicach - jako jedyni całodobowo informujemy o wydarzeniach w mieście i regionie. Dzięki rzetelności i szybkości w przekazywaniu informacji oraz przynależności do grupy medialnej każdego dnia odwiedza nas wiele tysięcy czytelników.

Kontakt z działem reklamy:
E-mail: reklama@arpass.pl lub tel: 500-304-413
facebook