Dzisiaj jest środa, 26 czerwca 2019 r., 177 dzień roku
0
0
0
WIADOMOŚCI | SPORT | OGŁOSZENIA | BAZA FIRM | BLOGI | KULTURA | WIDEO | ZAKUPY | GALERIA ZDJĘĆ | PRZETARGI
Gmina zabezpieczyła środki na budowę mostu na Wiśle. Za nami VII sesja rady miejskiej w Kozienicach
Dodał: KamZap, 25-03-2019 17:43, odsłon: 2165
Fot. Kamil Zapora
Fot. Kamil Zapora

W poniedziałek 25 marca w urzędzie miejskim w Kozienicach odbyła się siódma sesja rady miejskiej tej kadencji. W jej czasie wprowadzono szereg zmian w finansach gminy na najbliższe lata. Wśród nich było zabezpieczenie 1,6 miliona złotych na udział Gminy w projekcie budowy mostu na Wiśle w Świerżach Górnych. O tym czym jeszcze zajmowali się radni podczas dzisiejszych obrad przeczytacie poniżej.

Jeszcze przed sesją miało miejsce oficjalne pożegnanie sekretarza gminy Stanisława Siderskiego, który 28 marca przechodzi na emeryturę. Stanisław Siderski pracuje w urzędzie miejskim od 40 lat, a swoją obecną funkcję pełni od 1990 roku.

 

 

Sekretarz otrzymał od burmistrza i przewodniczących rady pamiątkową statuetkę, kwiaty i najlepsze życzenia na dalszą drogę życia.


Dzisiejsza sesja rozpoczęła się od złożenia ślubowania na radnego przez Grzegorza Wronę. Zajął on miejsce Roberta Wojcieszka, który w lutym zrzekł się mandatu. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ. Grzegorz Wrona zasiadał już w radzie miejskiej w poprzedniej kadencji. Mieszka w Staszowie, którego jest sołtysem i gdzie prowadzi gospodarstwo rolne.

 

 

Grzegorz Wrona po czterech miesiącach nieobecności powrócił do rady miejskiej.

 

Jeszcze przed przystąpieniem do procedowania uchwał radni zapoznali się opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat planowanego na koniec 2019 roku zadłużenia Gminy, które ma wynieść 52 127 252 złote, co stanowi około 31,7% planowanych na ten rok dochodów. Pozytywną opinię RIO przeczytała skarbnik Barbara Galińska.

 

Wkrótce decyzja o budowie mostu na Wiśle


Następnie radni zajęli się podjęciem dziesięciu uchwał. Dwie pierwsze wprowadzały zmiany w budżecie gminy na ten rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. Były one podyktowane m.in. planowaną sprzedażą nieruchomości na Polesiu, co do 2022 roku ma przynieść Gminie dodatkowe 1,6 mln złotych.

Ponadto Kozienice zaangażowały się w projekt budowy mostu na Wiśle w ramach rządowego programu Mosty dla Regionów. Jak podkreślił burmistrz Piotr Kozłowski inwestycja dojdzie do skutku tylko przy maksymalnej dotacji w wysokości 80% kosztów. Budowa ma być wspólnym przedsięwzięciem czterech samorządów: gmin Kozienice i Maciejowice, powiatów kozienickiego i garwolińskiego oraz województwa mazowieckiego. Powiaty i gminy mają zająć się przygotowaniem dokumentacji. Przy zakładanej dotacji ministerstwa infrastruktury, powiat kozienicki będzie musiał ponieść w związku z tym koszt rzędu 3,2 mln złotych. Połowę z tego ma pokryć gmina Kozienice, czyli około 1,6 mln złotych do 2022 roku. Źródłem tych pieniędzy dla Gminy będzie właśnie sprzedaż działek na Polesiu. W środę środki na pokrycie swojej części inwestycji ma zabezpieczyć rada powiatu.

Wnioski o dofinansowanie z rządowego programu można składać do 29 marca. Po tym terminie dowiemy się, czy inwestycja w ogóle dojdzie do skutku. Jeśli tak by się stało to samo skompletowanie dokumentacji może potrwać nawet cztery lata. Później 75% kosztów budowy po odliczeniu rządowego dofinansowania miałoby ponieść województwo mazowieckie. Szacowana wartość budowy mostu wraz z dojazdami to 650 mln złotych. Odrębną kwestią pozostaje również budowa specjalnych dróg dojazdowych, których długość po stronie gminy Kozienice wynosiłaby 1,5 km.

 

 


Jak powiedział burmistrz Piotr Kozłowski, w przeciągu kilku miesięcy dowiemy się czy budowa mostu w Świerżach Górnych dojdzie do skutku. 

 

Elektryczne autobusy

Ponadto w 2020 roku planowany jest zakup dwóch autobusów elektrycznych z odpowiednią ładowarką o łącznej wartości około 5 mln złotych. Na ten cel Gmina otrzyma około 3 mln złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a resztę będzie stanowiła pożyczka z NFOŚiGW na preferencyjnych warunkach. Do planowanego zakupu elektrycznych autobusów wiele pytań miał radny Andrzej Wołos. W odpowiedzi burmistrza Piotra Kozłowskiego usłyszeliśmy m.in., że przetarg na zakup autobusów odbędzie się w tym roku, stacja ładowania znajdować będzie się przy siedzibie KGK, trasy autobusów będą wyznaczone na terenie miasta, a wtedy metrobus będzie mógł zostać przesunięty na tereny wiejskie. Autobusy powinny pojawić się na ulicach Kozienic w marcu przyszłego roku. Piotr Kozłowski myśli również o stacjach do ładowania osobowych samochodów elektrycznych.


Przy omawianiu zmian w uchwale budżetowej wielu radnych zgłaszało swoje uwagi i pomysły do realizacji przy okazji rozbudowy dróg krajowych przebiegających przez Kozienice. Chodziło głównie o zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach. Jednak jak podkreślił Piotr Kozłowski, projekt na przebudowę tych dróg już jest przyjęty, a 1 kwietnia mają ruszyć prace na Głowaczowskiej i Radomskiej. Ponadto Gmina Kozienice może tylko opiniować, a ostateczna decyzja i tak należy do GDDKiA.

Kiedy ruszy budowa żłobka?

Oprócz tego Gmina Kozienice otrzymała w tym roku pół miliona złotych z programu „Maluch+” na rozbudowę żłobka, a także 300 tys. złotych z programu „Senior+” na utworzenie Dziennego Domu Seniora. W tym momencie trwa drugi przetarg na wyłonienie wykonawcy żłobka, ponieważ do pierwszego nikt się nie zgłosił, lecz jak podkreślił Piotr Kozłowski w gminie Głowaczów gdzie była realizowana analogiczna inwestycja, wykonawca zgłosił się dopiero za trzecim razem.

W kolejnej uchwale radni wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej w wysokości prawie 300 tys. złotych powiatowi kozienickiemu na utrzymanie boiska przy Zespole Szkół i rehabilitacje zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych  w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przy tej okazji radna Alicja Kordula zapytała czy burmistrz nie planuje przejęcia przez Gminę WTZ. Piotr Kozłowski odpowiedział, że jeszcze w tym roku pochyli się nad tym pomysłem.

Radni przegłosowali również uchwałę o zmianie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Polesie” w Kozienicach.  Jeden hektar przy ulicach Kasztanowej i Akacjowej ma zostać przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną. Dziekan dekanatu kozienickiego ks. Władysław Sarwa potwierdził, że w tym miejscu nie jest planowane powstanie żadnego obiektu kultu religijnego.

Na sesji przyjęto także program dotyczący „Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice”.

Ostania uchwała dotyczyła porozumienia Gminy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego od Chinowa do Łuczynowa. Porozumienie ma zostać zawarte w tym roku, lecz nie wiadomo jeszcze kiedy ruszą prace nad inwestycją.

Walka ze smogiem

 

Według uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z czerwca 2017, Gmina Kozienice podobnie jak 96 innych na Mazowszu, które przekraczają poziom pyłu zawieszonego w powietrzu zobligowana jest do jego redukcji. W związku z tym rada miejska przyjęła dziś do realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozienice na lata 2019-2024”. Zakłada on m.in. termomodernizacje budynków mieszkalnych, biurowych, usługowych itp. na terenie gminy, wymianę kotłów węglowych na kotły na biomasę, pelet, gazowe lub elektryczne, instalację baterii fotowoltaicznych i pomp ciepła na budynkach publicznych, a także budowę, wymianę i modernizację sieci cieplnej na ternie miasta i gminy. Jest to przedsięwzięcie dalekosiężne i kosztowne, lecz jak podkreślił wiceburmistrz Mirosław Pułkowski, Gmina będzie starała się pokryć jak największą część tej kwoty środkami zewnętrznymi.

 

 

Gmina Kozienice już teraz walczy ze smogiem chociażby poprzez dopłaty do wymiany pieców. Jak powiedział wiceburmistrz ds. technicznych Mirosław Pułkowski, w zeszłym roku złożono 130 wniosków o dofinansowanie, z czego 90 zostało pozytywnie rozpatrzonych.

 

Problemy alkoholizmu i narkomanii

Po przyjęciu wszystkich uchwał radni wysłuchali Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2018, które przeczytał kierownik Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Kozienicach Krzysztof Karczmarski. Według niego w zeszłym roku w Ośrodku udzielono 1290 indywidualnych porad. Oprócz tego podjęto dwadzieścia różnych działań przeciwdziałających zjawisku alkoholizmu na terenie gminy. Radni zostali również zapoznani ze Sprawozdaniem częściowym z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku. Jak się okazało, liczba przestępstw narkotykowych w gminie Kozienice wciąż rośnie. W 2014 policja odnotowała ich 41 natomiast w zeszłym roku 61.

Interpelacje i wolne wnioski

Później przyszedł czas na interpelacje i zapytania radnych oraz informacje. Radny Kuźnar przeczytał interpelacje, które złożył klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, a dotyczyły one m.in.: konsultacji społecznych na temat rozbudowy dróg krajowych w Kozienicach. Radny Artur Matera poinformował, że razem z przewodniczącymi osiedli nr 1 i 2 Józefem Cytryniakiem i Edwardem Pułkowskim złożył wniosek do burmistrza o podjęcie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Kasztanowej, Solidarności i Sikorskiego. Przewodniczący Rafał Sucherman złożył interpelacje do burmistrza dotyczącą parkowania na Osiedlu Skarpa przy obecnie panującej tam organizacji ruchu, a także dróg na działkach budowlanych przy stadninie koni.

Na zakończenie radni zgłosili wolne wnioski. Radny Marcin Ogórek wnioskował o zabezpieczenie przez Gminę bocianich gniazd, Ewa Malec o posprzątanie Alei Zielińskiego łączącej Świerże Górne z DK 79, a Arkadiusz Molenda o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie planowanej rozbudowy dróg krajowych w Kozienicach. 
Skontaktuj się z autorem tekstu: KamZap
Facebook
Google
Wykop
Zgłoś
Wyślij
Drukuj
Komentowanie dozwolone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników portalu.
Wasze komentarze
Współcześnie rozwój mniejszych ośrodków (miasteczek, powiatów) jest dużo trudniejszy, jeśli takie ośrodki są "odcięte" od większych miast i aglomeracji. Z tego punktu widzenia pomysł budowy mostu na Wiśle jest godny zastanowienia (dodatkowe połączenia z Lubelszczyzną i trasą na Warszawę) a zarazem dość trudny. Warto ten temat drążyć i fajnie, że już w poprzedniej kadencji pomysł ten został podjęty przez Powiat Kozienicki. Jeśli Gmina Kozienice wesprze ten temat to jestem "za". Zdecydowanie wolę aby aktualne władze Gminy wspierały prorozwojowe projekty zamiast opowiadać o zadłużeniu, które uniemożliwia to czy tamto. Skoro wchodzą w temat to znaczy, że nie jest tak źle z tym budżetem... Zapewne można w tej kwestii sporo zdziałać jeśli będzie dla tej inicjatywy odpowiednie wsparcie rządowe a władze Gminy Kozienice oraz Powiatu Kozienickiego odpowiednio wykorzystają to, że mamy przedstawiciela w Sejmiku Mazowieckim (Burmistrz Śmietanka). Szeroka współpraca jest tu konieczna bo Burmistrz Kozłowski chyba musi sobie zdawać sprawę, że w pojedynkę trudno mu będzie zrealizować jakiekolwiek większe inicjatywy na rzecz Kozienic. Mówiąc wprost nie jest to możliwe i obecny Burmistrz powinien nawiązać współpracę m.in. ze swoim poprzednikiem. W ostatnich wyborach samorządowych Pan Kozłowski otrzymał silny mandat od społeczeństwa, ale nie można zapominać, że podobny mandat otrzymał także Pan Śmietanka. Mi osobiście bardzo szkoda jest, że po wyborach porzucono projekt rozbudowy centrum Kozienic. W dzisiejszej dobie można zapewne znaleźć dofinansowanie i na ten cel i aż się prosi aby teren pomiędzy CKA, basenem i stadionem został zagospodarowany w podobnej konwencji (rekreacyjno-wypoczynkowa część miasta). Mówiąc wprost nie podoba mi się porzucanie pomysłu dlatego, że to pomysł poprzednika a tak to odbieram. Oby przyszłość bardziej przebiegała pod znakiem współpracy i kontynuacji.
26-03-2019, 21:01:33
+ 21
- 6
odpowiedz
Czy Ty ,,Jerzy,, jesteś z Mozolic? Slynny dr ekonomista????
26-03-2019, 23:24:51
+ 9
- 16
odpowiedz
Uśmiałem się na maxa :-) Ani jedno ani drugie :-) Jestem mieszkańcem kozienickiej ziemi i nie czuję się zaangażowany po żadnej stronie sporów politycznych a szczerze bym chciał żeby Kozienice się rozwijały i tyle. Resztę mam w nosie.
27-03-2019, 06:30:50
+ 17
- 5
odpowiedz
Z doktorem jest dialog jak w piosence Budki Suflera.
27-03-2019, 06:50:26
+ 6
- 15
odpowiedz
A ten znów swoje... zadłużenie gminy w ujęciu do rocznego budżetu, jedno z największych w Polsce, a Pan Jerzy nie widzi problemu....
27-03-2019, 15:26:30
+ 4
- 11
odpowiedz
Powtarzanie takich czy innych mitów o zdłużeniu Gminy Kozienice bez obiektywnych twardych danych to raczej nie jest dla mnie przekonywujące, ale co tam, każdy może pisać co chce. Pozostaniemy przy swoich zdaniach. Demokracja. Nie będę ganił żadnego prezydenta, burmistrza, wójta, dyrektora, prezesa, przedsiębiorcy jeśli umie właściwie zarządzać zadłużeniem i inwestycjami. Bo na tych satnowiskach trzeba to umieć i mieć ... ikrę. Nie jest to łatwe, ale jak się człowiek decyduje na takie "stołki" to nie ma lekko.
27-03-2019, 20:05:22
+ 13
0
odpowiedz
AKTUALNOŚCI
WSZYSTKIE +
„Koło Gospodyń Wiejskich – wyjątkowe miejsca, wyjątkowi ludzi” – pod takim hasłem...
fot. UM Kozienice
Zakończyła się pierwsza edycja konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polsk...
Fot. UM
Wraz z początkiem kalendarzowego lata Gmina Kozienice rozpoczęła poszukiwania ofert na zaprojektowanie i ...
Marcin Jóźwik. Fot. Kozienice24/archiwum
Aż osiem koncertów zaplanowano na tegoroczne wakacje w wykonaniu grupy „Tako Rzecze Starorze...

Kronika
Zobacz więcej

KONTO UŻYTKOWNIKA
WIĘCEJ +

Login:

Hasło:Ostatnie komentarze
Zobacz więcej
Gmina Kozienice
Zobacz więcej
Powiat Kozienicki
Zobacz więcej
Garbatka-Letnisko
Zobacz więcej
MCSW
Zobacz więcej
WszystkoBlisko - sklep internetowy
PRZEJDŹ DO GALERII +
NA GÓRĘ STRONY +
Nasze serwisy:
Kategorie:
Informacje:
Reklama:
Gazeta Kozienice24 to niezależne media elektroniczne w Kozienicach - jako jedyni całodobowo informujemy o wydarzeniach w mieście i regionie. Dzięki rzetelności i szybkości w przekazywaniu informacji oraz przynależności do grupy medialnej każdego dnia odwiedza nas wiele tysięcy czytelników.

Kontakt z działem reklamy:
E-mail: reklama@arpass.pl lub tel: 500-304-413
facebook