Dzisiaj jest wtorek, 16 lipca 2019 r., 197 dzień roku
0
0
0
WIADOMOŚCI | SPORT | OGŁOSZENIA | BAZA FIRM | BLOGI | KULTURA | WIDEO | ZAKUPY | GALERIA ZDJĘĆ | PRZETARGI
46 sesja rady miejskiej w Kozienicach. O czym dyskutowali radni?
Dodał: KamZap, 18-10-2018 21:16, odsłon: 2484
Fot. Kamil Zapora
Fot. Kamil Zapora

Droga przez targowicę, monitoring miejski, most na Wiśle i transport publiczny na terenie gminy. Te i wiele innych tematów poruszanych było w czasie 46 sesji rady miejskiej w Kozienicach, która odbyła się w czwartek 18 października w sali konferencyjnej urzędu miejskiego.

Jeszcze przed rozpoczęciem sesji miało miejsce kilka podniosłych chwil. Burmistrz razem z przewodniczącym i wiceprzewodniczącym rady miejskiej wręczyli medale od prezydenta RP dla pięciu par za 50-letnie pożycie małżeńskie. Specjalne wyróżnienia dostali również sołtysi i przewodniczący komitetów osiedlowych z długim stażem na tym stanowisku. Ponadto emerytowana dyrektorka I Liceum w Kozienicach Janina Starzyk  otrzymała od burmistrza medal pamiątkowy z okazji 450-lecia miasta Kozienice.

Następnie po otwarciu obrad i przyjęciu protokołu z obrad poprzedniej sesji, radni przystąpili do podjęcia pięciu uchwał. Dwie pierwsze dotyczyły zmian w uchwale budżetowej gminy na ten rok, a także w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany związane były z nagrodą od  urzędu marszałkowskiego w wysokości 5 tys. złotych dla sołectwa Stanisławice za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”. Zmiany zostały wprowadzone jednogłośnie.

Co do przyjęcia kolejnej uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku radni także byli zgodni. Więcej czasu potrzeba było jednak na przedyskutowanie dwóch następnych.

Pierwsza z nich dotyczyła przyjęcia uzupełnionego projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Uzupełnienie projektu nowego regulaminu wymagały uwagi Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie. Radny Martin Bożek pytał z czego wynikają błędy w tym regulaminie popełnione przez Gminę. Jak tłumaczył wiceburmistrz Igor Czerwiński, przede wszystkim konsultacje z Wodami Polskimi prowadzone są nad projektem, a nie gotowym regulaminem. Ponadto cała procedura tych uzgodnień jest tak młoda jak samo przedsiębiorstwo Wód Polskich i w związku z tym Gmina bierze w niej udział po raz pierwszy. Uchwała została ostatecznie przyjęta przy 16 głosach za i 4 wstrzymujących.

Następna uchwała również dotyczyła uwag, lecz tym razem wojewody, dotyczących przyjętych w czerwcu zmian w statucie gminy. W związku, że uwagi te nie zostały skierowane do rady miejskiej w postaci oficjalnego pisma, radni zdecydowali nie przyjmować sugerowanych przez wojewodę poprawek. Tylko jeden radny był za, 9 było przeciw, a 10 wstrzymało się od głosu.

Po przyjęciu wszystkich uchwał dyrektor wydziału edukacji w urzędzie miejskim Robert Boryczka zapoznał radnych z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kozienice w roku szkolnym 2017/18. Do przedstawionych przez Roberta Boryczkę informacji odniósł się radny Martin Bożek. Radny pytał o dodatkowe godziny przeznaczane na zajęcia pozalekcyjne, a raczej na ich brak. Dyrektor wydziału edukacji odpowiedział, że nowe prawo oświatowe zlikwidowało tzw. godziny karciane, a koszt potrzebny na pokrycie ich tylko z budżetu gminy jest zbyt duży. Miesięcznie może być to kwota nawet dodatkowych 2 mln złotych dla nauczycieli prowadzących te zajęcia.

O co pytali radni?


Tradycyjnie na koniec sesji przyszedł czas odpowiedzi na zapytania radnych. Komendant kozienickiej policji insp. Tomasz Cybulski odniósł się do pytania radnego Bożka o miejski monitoring. Jak powiedział obecny system monitoringu w naszym mieście jest przestarzały. Komendant wyznaczył 20 miejsc w Kozienicach gdzie mogłyby pojawić się nowoczesne kamery, które na pewno pomogłyby policji w jeszcze lepszym pilnowaniu porządku, bo jak podkreślił Tomasz Cybulski, Kozienice już należą do bezpiecznych miast.

Dyrektor wydziału edukacji w urzędzie miejskim Robert Boryczka opowiedział na pytanie radnego Kuźnara o plac zabaw przy przedszkolu w PSP nr 4. Jak przyznał dyrektor taki plac zabaw jest w planach i zapewne znajdzie się we wniosku do projektu przyszłorocznego budżetu.

Stanisław Kuźnar pytał również o to jakie jest zainteresowaniem rowerem miejskim. Dyrektor wydziału infrastruktury w urzędzie miejskim Piotr Szafran powiedział, że wciąż trwa faza testowa i zbierane są dane, a na wyniki będziemy musieli poczekać. Choć niezależnie od nich umowa na system roweru miejskiego jest podpisana na dwa lata.

Kolejne pytanie radnego Kuźnara dotyczyło mostu na Wiśle, który ma powstać w okolicy Kozienic. Jak mówił wiceburmistrz ds. technicznych Igor Czerwiński, jeszcze w październiku ma odbyć się spotkanie samorządowców ze wszystkich zainteresowanych gmin i powiatów w celu ustalenia wspólnej strategii działania. Bowiem, żeby ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa do budowy, trzeba złożyć gotowy projekt do końca marca przyszłego roku. Zgodnie z zapowiedziami premiera Morawieckiego dofinansowanie dla samorządów na budowę mostów ma wynosić do 80 %.

Stanisław Kuźnar pytał także o kwestię związaną z budową drogi przebiegającej przez teren targowiska miejskiego. Jak usłyszeliśmy od Alicji Korduli, 40 handlującym tam osobom już  zostały przyznane nowe miejsca, a dla 20 mają zostać dopiero wyznaczone. Część targowiska znajdująca się za rzeką Zagożdżonką zostanie całkowicie wyłączona z handlu, ponieważ ma tam powstać nowa dwukierunkowa droga na miejscu obecnej jednokierunkowej. Jak zapowiedział wiceburmistrz Czerwiński prace z tym związane mają ruszyć już niedługo. Jest to szczególnie istotne z uwagi na planowany remont ulicy Lubelskiej. Wtedy nowa droga przez targowicę będzie stanowiła swoisty bajpas dla samochodów.

W ostatnim czasie normalne jest, że w podczas sesji miejskich czy powiatowych powraca temat transportu publicznego. Nie inaczej było dzisiaj. Interpelacje do burmistrza złożyli w tej sprawie radni Ryszard Zając, Ewa Malec i Daniel Lenarczyk. Choć próżnia po upadłym PKS-ie powoli się wypełnia, to wciąż problematyczne pozostają dojazdy młodzieży do szkół średnich, zwłaszcza z Powiśla. Jak podkreślił burmistrz Śmietanka przy tak wielu przewoźnikach świadczących usługi transportowe po gminie, nie jest to wcale łatwe zapewnić obsługę wszystkich kursów. Konieczne jest przeprowadzenie przetargu na transport w gminie, który wyłoni jednego przewoźnika realizującego wszystkie oczekiwane kursy, jednak to zadanie stoi już przed nową radą, którą wybierzemy w niedzielę.

W czasie interpelacji radny Bożek pytał o świadczenia zdrowotne w zakresie kardiologii i rehabilitacji w kozienickich przychodniach. Na to pytanie odpowiedział dyrektor SPZOZ Przychodnie Kozienickie Edward Błaż, który podkreślił, że w Zakładzie świadczone są usługi specjalistyczne, ale w podstawowym zakresie, a kardiologia i rehabilitacja się wśród nich nie znajdują. Natomiast w przychodniach wykonywane są badania USG o co pytał wiceprzewodniczący rady Edward Pułkowski.

Ryszard Zając pytał o możliwość sprzątania przez gminę lasu na osiedlu Borki należącego do Lasów Państwowych. Jak mówił burmistrz Śmietanka, Lasy Państwowe na tego typu zapytania, które już nie raz były do nich wystosowane przez gminę, odpowiadają że o porządek w tamtym miejscu dbają w sowim zakresie i w ich opinii działania te są wystarczające.

Radna Alicja Kordula pytała o możliwość skrócenia czasu oczekiwania na skorzystanie z boiska typu Orlik przy Zespole Szkół. Do tego pytania odniósł się radny miejski i dyrektor tamtej placówki Ryszard Zając, który powiedział, że od godz. 15:15 czas korzystania z Orlika wyznacza koordynator znajdujący się na miejscu. Jednak jak podkreślił dyrektor Zając długie kolejki wynikają z ogromnego zainteresowania tym obiektem i chyba jedynym rozwiązaniem tego problemu byłoby wybudowanie kolejnych.

W punkcie interpelacji Andrzej Gogacz zwrócił uwagę na zdezelowany samochód stojący przy ulicy Maciejowickiej oraz na stan pomostu na zalewie przy hamerni. Burmistrz Śmietanka powiedział, że do właściciela pojazdu zostało wysłane odpowiednie pismo o jego usunięcie. W razie nie zastosowania się do niego, gmina zajmie się samochodem we własnym zakresie. Jeśli chodzi zaś o pomost, formalnie znajduje się on na obszarze zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo - Wody Polskie, choć sam pomost jest własnością prywatną. Wody Polskie posiadają informacje o właścicielu, którą mają podzielić się z gminą, a ta ma zająć się niebezpiecznym pomostem.

Na zakończenie sesji burmistrz Śmietanka odniósł się jeszcze do kwestii zadłużenia gminy. Jak podkreślił, obecnie wskaźnik zadłużenia wynosi około 30 % podczas, gdy maksymalny dopuszczalny to 60 %. Jak na razie wskaźnik zadłużenia najwyższy poziom osiągnął w 2015 roku kiedy wyniósł 46 %. Burmistrz zapewniał, że wszystkie środki z kredytów gmina przeznaczyła na inwestycje, a nie konsumpcje i zaznaczył przy tym, że obecnie oprocentowanie tych pożyczek jest niezwykle korzystne, bo wynosi około 3%. Jako przykład podał Centrum Kulturalno-Artystycznego. Dzięki kredytowi inwestycyjnemu jego budowa była możliwa wcześniej i taniej. Dzisiejszy koszt takiego przedsięwzięcia byłby o 20 mln złotych większy. Dodatkowo, gdyby nie pożyczka na CKA nie było by refinansowania tej inwestycji ze środków unijnych w kwocie ponad 20 mln złotych. Jak mówił burmistrz gdyby nie kredyty inwestycyjne nie było by także środków europejskich refinansujących inne przedsięwzięcia na terenie gminy.

Na 46 sesji rady miejskiej obecny był starosta kozienicki Andrzej Jung, który podziękował radnym miejskim tej kadencji za owocną współpracę ze starostwem.

Choć w niedzielę wybory to dzisiejsza sesja prawdopodobnie nie była ostatnią tej rady. Kolejnej możemy spodziewać się jeszcze w listopadzie przed zaprzysięgnięciem nowej rady miejskiej.

 


Choć ta sesja nie była ostatnią radni postanowili skorzystać z pięknej pogody i wykonać sobie pamiątkowe zdjęcie.


Skontaktuj się z autorem tekstu: KamZap
Facebook
Google
Wykop
Zgłoś
Wyślij
Drukuj
Komentowanie dozwolone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników portalu.
AKTUALNOŚCI
WSZYSTKIE +
Fot. PSP Stanisławice
W PSP Stanisławice trwały półkolonie dla dzieci i młodzieży, które stwarzały   uc...
Ilustracja -  KPP w Kozienicach
Dzisiaj około godz. 8:00 na drodze krajowej nr 79 pomiędzy miejscowościami Bożówka, a Przydworzyce...
Kolejny tydzień i kolejna edycja naszej zabawy. Wraz z Kozienickim Centrum Rekreacji i Sportu przygotowal...
fot.EC
Lokalne imprezy plenerowe   w okresie letnim to również świetna okazja, aby poobcować co...

Kronika
Zobacz więcej

KONTO UŻYTKOWNIKA
WIĘCEJ +

Login:

Hasło:Ostatnie komentarze
Zobacz więcej
Gmina Kozienice
Zobacz więcej
Powiat Kozienicki
Zobacz więcej
Garbatka-Letnisko
Zobacz więcej
MCSW
Zobacz więcej
WszystkoBlisko - sklep internetowy
PRZEJDŹ DO GALERII +
NA GÓRĘ STRONY +
Nasze serwisy:
Kategorie:
Informacje:
Reklama:
Gazeta Kozienice24 to niezależne media elektroniczne w Kozienicach - jako jedyni całodobowo informujemy o wydarzeniach w mieście i regionie. Dzięki rzetelności i szybkości w przekazywaniu informacji oraz przynależności do grupy medialnej każdego dnia odwiedza nas wiele tysięcy czytelników.

Kontakt z działem reklamy:
E-mail: reklama@arpass.pl lub tel: 500-304-413
facebook