Dzisiaj jest środa, 12 sierpnia 2020 r., 225 dzień roku
0
0
0
WIADOMOŚCI | SPORT | OGŁOSZENIA | BAZA FIRM | KULTURA | ZAKUPY | GALERIA ZDJĘĆ
Komora Normobaryczna  NORMOBARIA zielone
Inwestycje realizowane na terenie gminy Głowaczów w latach 2015-2018
Dodał: KamZap, 13-09-2018 08:21, odsłon: 2226
Fot. UG Głowaczów
Fot. UG Głowaczów

W latach 2015-2018 w gminie Głowaczów powstało lub jest w trakcie budowy 9 km dróg i ponad 19 km sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Dużo zainwestowano również w rozwój gminnych bibliotek i placówek oświaty, a Ochotnicza Straż Pożarna w Głowaczowie dostała nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. To tylko niektóre z inwestycji w Głowaczowie, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich trzech lat. Szczegółowe zestawienie poniżej.

Drogi:

W ramach realizacji niżej wymienionych inwestycji na terenie gminy Głowaczów  w latach 2015-2018 powstało lub jest w trakcie realizacji  ok. 9 km dróg gminnych asfaltowych z chodnikami w miejscowościach: Podmieście, ul. Długa i Targowa w Głowaczowie, ul. Długa w Brzózie, Dąbrówki Grabnowolskie, ul. Parcela w Brzózie, ul. Nadrzeczna w Brzózie, Leżenice, ul. Olszyna i ul. Rzecznej w Głowaczowie, Lipa, Kosny których łączna wartość opiewa na kwotę ok. 8.621.469,75 zł. Szczegóły przedstawiają się następująco:

 

-        Budowa drogi w Podmieściu – odcinek o długości ok. 1,5 km - wartość zadania 828.598,24 zł (środki własne gminy) - inwestycja zakończona w 2015 r.

-        Budowa dróg gminnych – ul. Długiej i Targowej w miejscowości Głowaczów – odcinek o długości ok. 0,55 km – wartość zadania 853.563,40 zł, w tym dotacja Wojewody Mazowieckiego w kwocie 414.905,00 zł

-        Budowa ul. Długiej w miejscowości Brzóza – odcinek o długości ok. 0,3 km – wartość zadania 127.516,00 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem produkcji gruntów rolnych w kwocie 54.479,70zł

-        Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówki Grabnowolskie – odcinek
o długości ok. 1,1 km  – wartość zadania 321.373,99 zł, w tym dotacja z FOGR
w kwocie 154.686,99 zł

-        Budowa drogi gminnej ul. Parcela w miejscowości Brzóza wraz z budową linii elektroenergetycznej nn oświetlenia drogowego – etap drugi o długości ok. 1,5 km – wartość zadania 966.626,00 zł, w tym dotacja z Unii Europejskiej w kwocie
602.338,00 zł  

-        Budowa ulicy Nadrzecznej w miejscowości Brzóza wraz z budową
linii elektroenergetycznej nn oświetlenia ulicznego oraz przebudowa istniejącej
linii elektroenergetycznej i istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej – odcinek
o długości ok. 1,5 km – wartość zadania 2.548.879,83 zł, w tym dotacja
z Unii Europejskiej w kwocie 1.615.437,00 zł

-        Budowa drogi gminnej w miejscowości Leżenice – odcinek o długości ok. 0,8 km – wartość zadania 967.065,12 zł, w tym dotacja 50 % z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

-        Przebudowa drogi gminnej ul. Olszyna w miejscowości Głowaczów – odcinek
o długości ok. 0,15 km – wartość zadania 223.976,72 zł (środki własne gminy)

-        Przebudowa ul. Rzecznej wraz z sięgaczem w miejscowości Głowaczów – odcinek
o długości około 0,17 km – wartość zadania 142.000,00 zł (środki własne gminy)

-        Budowa drogi gminnej w miejscowości Lipa wraz z budową oświetlenia ulicznego przejścia dla pieszych – odcinek o długości ok. 0,9 km – wartość
zadania 1.251.592,24 zł, w tym środki z dotacją 50 % z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie

-        Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosny – odcinek o długości ok. 0,5 km – wartość zadania 390.278,21 zł, w tym środki z dotacją FOGR w kwocie 100.000,00 zł

-        Budowa chodnika w Studziankach Pancernych –  odcinek o długości ok. 0,4 km - wartość zadania 49.164,00 zł (środki własne gminy)

 

Dzięki współpracy władz gminy z Zarządami Dróg Krajowych, Wojewódzkich i Zarządem Powiatu Kozienickiego wykonano następujące zadania:

 

-        Remont drogi wojewódzkiej nr 730 Skurów – Jasieniec – Warka – Głowaczów – odcinek od km 37+110  do km 42+300 – wartość zadania 3.530.000,00 zł

-        Przebudowa drogi powiatowej nr 1704W Magnuszew – Moniochy w miejscowości Studzianki Pancerne – wartość zadania 685.863,15 zł, w tym wkład Gminy Głowaczów 450.000,00 zł

-        Budowa drogi powiatowej relacji Brzóza – Ryczywół – odcinek o długości ok. 1,2 km -  wartość zadania ok. 970.000,00 zł, w tym wkład gminy Głowaczów ok. 400.000,00 zł

-        Budowa drogi powiatowej relacji Brzóza – Ryczywół – etap II wykonany
do 31 października 2018 r. – wartość zadania 2.233.200,00 zł, w tym wkład gminy Głowaczów 500.000,00 zł

-        Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 48 (ul. Warecka i Aleja Lipowa) w Brzózie – odcinek o długości ok. 3 km – wartość zadania ok. 990.000,00 zł

 


 

Wodociągi i kanalizacja

 

Również w latach 2015-2018 powstało ok. 19,67 km sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – w miejscowości Ursynów – Wólka Brzóza, Działki Brzóskie, Michałow – Grabnowola, Józefów – Zieleniec, Chodków, Ignacówka Bobrowska – Stawki, Głowaczów, ul. Rudki, Brzóza, ul. Głogowa.  Wykonano dwie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Emilów i Brzóza – łączny koszt zadań wynosi ok. 2.030.788,67 zł. Gmina przystąpiła do projektu Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Jasieniec,
Lipa, Miejska Dąbrowa, Kosny - w roku 2018 zaplanowano budowę 56 oczyszczalni.
W miejscowości Miejska Dąbrowa powstanie studnia zastępcza ujęcia wód podziemnych, której koszt wynosi 120.235,00 zł. Szczegóły przedstawiają się następująco:

 

-        Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Ryczywolskiej w Brzózie –
wartość zadania 1.100.788,67 zł, w tym dotacja z PROW w kwocie 600.000,00 zł,

-        Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Emilów – wartość zadania 930.000,00 zł, w tym pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 450.000,00 zł

-        Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ursynów – Wólka Brzózka – odcinek
o długości ok. 1,7 km - wartość zadania 69.747,58 zł, w tym dotacja z powiatu kozienickiego w kwocie 23.110,55 zł

-        Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Działki Brzóskie – odcinek o długości ok. 1,2 km -  wartość zadania 67.280,48 zł, w tym dotacja z powiatu kozienickiego w kwocie 55.529,58 zł

-        Połączenie sieci wodociągowej Michałów – Grabnowola – Studzianki Pancerne – odcinek o długości ok. 3,6 km – wartość zadania 214.826,04 zł, w tym dotacja z powiatu kozienickiego w kwocie 60.000,00 zł

-        Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Józefów – Zieleniec – odcinek o długości ok. 4,5 km – wartość zadania 243.984,24 zł, w tym dotacja z powiatu kozienickiego
w kwocie 190.000,00 zł

-        Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chodków – odcinek o długości
ok. 4,5 km – wartość zadania 255.253,53 zł, w tym dotacja z powiatu kozienickiego w kwocie 198.083,11 zł

-        Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ignacówka Bobrowska – Stawki – etap I Bobrowniki – stawki o długości ok. 3,5 km – wartość zadania 302.390,00 zł

-        Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Głowaczów, ul. Rudki – odcinek o długości ok. 0,4 km – wartość zadania 237.417,47 zł

-        Wykonanie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Miejska Dąbrowa – studnia nr 3 (zastępcza) – wartość zadania 120.235,00 zł (środki własne gminy)

-        Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Brzóza, ul. Głogowa – odcinek o długości ok. 0,27 km – wartość zadania 142.387,68 zł

-        Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Jasieniec, Lipa, Miejska Dąbrowa, Kosny – W roku 2018 zaplanowano wykonanie 56 przydomowych oczyszczalni -  szacunkowa wartość zadania ok. 800.000,00 zł

 

Inwestycje związane z placówkami oświatowymi oraz gminnymi bibliotekami

 

Ponadto w latach 2015-2018 wykonano remonty w placówkach szkolnych  oraz budynkach gminnych bibliotek – łączny koszt wykonanych remontów wyniósł ok. 108.000,00 zł. Kończą się prace związane z dobudową sali gimnastycznej wraz ze stołówką przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzózie – wartość inwestycji wynosi 3.000.000,00 zł. Ważnym przedsięwzięciem jest budowa żłobka gminnego w Głowaczowie, którego wartość opiewa na kwotę  750.000,00 zł. W ramach tych prac zostały wykonane:

 

-        Wymiana okien oraz drzwi w Sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej
w Głowaczowie – wartość zadania ok. 31.000,00 zł (środki własne gminy)

-        Remont chodnika przy Publicznej Szkole Podstawowej – Publicznym Gimnazjum
w Głowaczowie – wartość zadania ok. 12.000,00 zł (środki własne gminy)

-        Remont Sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ursynowie przeprowadzony z pomocą pracowników Urzędu Gminy – łączna wartość zadania
ok. 15.000 zł (materiały zakupione przez Stowarzyszenie)

-        Wymiana podłóg w szatni oraz z gabinecie dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Cecylówce – Brzózkiej – wartość zadania 10.000,00 zł (środki własne gminy)

-        Dobudowa Sali gimnastycznej wraz ze stołówką przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzózie – wartość zadania ok. 3.000.000,00 zł, w tym dotacja
ok .1.100.000,00 zł - 50 % do sali sportowej

-        Budowa żłobka gminnego w Głowaczowie z systemie „zaprojektuj i buduj” –
wartość zadania 750.000,00 zł, w tym dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z  programu „Maluch +” w kwocie 460.000,00 zł

-        Remont Gminnej Biblioteki Publicznej w Głowaczowie oraz Filii w Brzózie –
wartość zadania ok. 40.000,00 zł (środki własne gminy)

 


W tym roku powstanie nowy żłobek. 

 

Inwestycje związane z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych

 

Jedną z inwestycji w latach 2015-2018 zakupiono nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Głowaczów – koszt samochodu wynosi 847.000,00 zł.


Kolejną dużą inwestycją jest przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP na budynek centrum kulturalno – rekreacyjne – wartość inwestycji
1.303.535,76 zł. W ramach inwestycji mieściło się:

 

-        Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Głowaczowie – wartość zakupu ok. 847.000,00 zł,
w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 190.000,00 zł; dotacja z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego
w kwocie 200.000,00 zł; dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100.000,00 zł; dotacja z powiatu kozienickiego w kwocie 344.470,42 zł; środki własne 12.999,58 zł

-        Remont budynków remiz w miejscowości Bobrowniki, Brzóza, Miejska Dąbrowa, uzupełnienie pokrycia dachowego na budynku remizy w miejscowości Głowaczów oraz wymiana pokrycia dachowego remizy w miejscowości Mariampol – łączna wartość wykonanych zadań  ok. 120.000,00 zł (środki własne gminy)

-        Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP
na budynek centrum kulturalno -  rekreacyjne – wartość zadania 1.303.535,76 zł,
w tym dotacja z Unii Europejskiej w kwocie 320.000,00 zł

 


Nowa remiza i centrum kultury w Lipie. 

 

Sprzęt zakupiony na potrzeby Gminy Głowaczów

 

Ważnym zakupem z roku 2018 był zakup nowej kołowej koparko – ładowarki marki JCB 3CX GLOBAL, która służyć będzie do bieżących napraw związanych z wodociągami, kanalizacją oraz do utrzymania dobrego stanu dróg. Koszt zakupu wyniósł 318.939,00 zł.

-        Zakupiono kosiarkę bijakową do poboczy – wartość zakupu 17.097,00 zł (Środki własne gminy)

-        Zakupiono rębak do gałęzi – wartość zakupu 25.122,75 zł (środki własne gminy)

-        Zakupiono nową kołową koparko – ładowarkę marki JCB 3CX GLOBAL na potrzeby Gminy Głowaczów – wartość zadania 318.939,00 zł – dostawa odbyła
się w dniu 21.02.2018 r. (środki własne gminy)

 

Pozostałe inwestycje

 

-        Remont budynku Klubu Sportowego Legion Głowaczów – wartość zadania
ok. 70.000,00 zł (środki własne gminy)

-        Remont mostu drewnianego w Chodkowie – wartość zadania ok. 60.000,00 zł,
w tym dotacja z gminy Kozienice w kwocie 20.000,00 zł

-        Zaprojektowanie i wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Głowaczowie – wartość zadania 86.535,00 zł (środki własne gminy)   
Skontaktuj się z autorem tekstu: KamZap
Facebook
Google
Wykop
Zgłoś
Wyślij
Drukuj
Komentowanie dozwolone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników portalu.
AKTUALNOŚCI
WSZYSTKIE +
Wikimedia Commons - Brak Praw Autorskich CC0
Z okazji 100 lecia zwycięskiej wojny polsko-bolszewickiej, sekretarz Związku Piłsudczyków II RP w ...
Fot. Krajowa Administracja Skarbowa
Funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno - Skarbowego w Warszawie nie przestają walczyć z nielegalnym h...
Fot. TFL
Niesamowite starcie czeka na kibiców, już 5 września w Amfiteatrze Miejskim KCRiS - Kozienick...
Fot. Damian Latos/Agencja Arpass - egzamin maturalny 2020 w I LO w Kozienicach
Znane są już wyniki tegorocznych matur, które ze względu na epidemię koronawirusa były wyjątkowe &...

Kronika
Zobacz więcej

KONTO UŻYTKOWNIKA
WIĘCEJ +

Login:

Hasło:Ostatnie komentarze
Zobacz więcej
Gmina Kozienice
Zobacz więcej
Powiat Kozienicki
Zobacz więcej
Garbatka-Letnisko
Zobacz więcej
MCSW
Zobacz więcej
WszystkoBlisko - sklep internetowy
PRZEJDŹ DO GALERII +
SAMONLINE - SKLEP SPOŻYWCZY Z DARMOWĄ DOSTAWĄ
PRZEJDŹ DO SKLEPU +
NA GÓRĘ STRONY +
Nasze serwisy:
Kategorie:
Informacje:
Reklama:
Gazeta Kozienice24 to niezależne media elektroniczne w Kozienicach - jako jedyni całodobowo informujemy o wydarzeniach w mieście i regionie. Dzięki rzetelności i szybkości w przekazywaniu informacji oraz przynależności do grupy medialnej każdego dnia odwiedza nas wiele tysięcy czytelników.

Kontakt z działem reklamy:
E-mail: reklama@arpass.pl lub tel: 500-304-413
facebook