Dzisiaj jest niedziela, 16 czerwca 2019 r., 167 dzień roku
0
0
0
WIADOMOŚCI | SPORT | OGŁOSZENIA | BAZA FIRM | BLOGI | KULTURA | WIDEO | ZAKUPY | GALERIA ZDJĘĆ | PRZETARGI
Sierpniowych inwestycji w gminie Kozienice ciąg dalszy.
Dodał: KamZap, 14-08-2018 13:47, odsłon: 1620
Fot. UM Kozienice
Fot. UM Kozienice

Inwestycje w Kozienicach nie zwalniają. W ostatnich dniach sierpnia odebrano od wykonawców kolejne trzy, a dwie rozpoczęto. Ponadto zakończyły się trzy postępowania przetargowe, a trzy są jeszcze w toku. Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie.

Inwestycje zakończone i odebrane od wykonawców robót:

 

W sierpniu odebrano od wykonawców robót trzy kolejne inwestycje drogowe w zakresie:

 

Przebudowa drogi gminnej w Janowie w zakresie dobudowy ciągu pieszego.

 

Zadanie inwestycyjne obejmowało budowę ciągu pieszego w m. Janów przy drodze gminnej 170527W wraz ze zjazdami. Chodnik został wykonany z kostki brukowej na długości 300 m. Ciąg pieszy stanowi bezpieczne połączenie istniejących chodników i drogi gminnej z ciągiem pieszym przy drodze powiatowej. Łączny koszt inwestycji wyniósł 109 120,00 zł.

 


 

Budowa przepustu przez Brzeźniczkę w Śmietankach.

 

Przedmiotem inwestycji była budowa przepustu drogowego o przekroju łukowo – kołowym z rur stalowych wymiarach : rozpiętość - 3,17, wysokość – 2,06, i długość – 5,37. Dodatkowo wykonane zostały ściany oporowe z gruntu zbrojonego z licem ściany z siatki stalowej i kamienia. Przepust został wykonany w miejscu istniejącego przejazdu przez bród. Po przebudowie mieszkańcy za rzeką Brzeźniczką będą mieli swobodny i całoroczny dojazd do swoich posesji. Łączny koszt inwestycji wyniósł 259 180,00 zł.

 


 

Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej na odcinku od drogi do PGE Dystrybucja do drogi krajowej nr 48 (ul. Lubelska).

 

Zadanie inwestycyjne obejmowało przebudowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku
o długości 461 m, szerokości 2,5 m. oraz dobudowę chodnika na długości 86,5 m. Zakres prac dla ciągu pieszo – rowerowego dotyczy odcinka od drogi koło PGE Dystrybucja do ul. Kolejowej. Od ul. Kolejowej do DK 48 – ul. Lubelska dobudowano ciąg pieszy. Ciągi wykonane zostały z kostki brukowej kolorowej, wraz ze zjazdami. Przebudowany ciąg wykonany został częściowo na obecnie istniejącej podbudowie oraz na nowej podbudowie z kruszywa. W ramach zadania została wykonana przebudowa linia oświetlenia ulicznego oraz zjazdy do przyległych posesji.

 

Wykonanie ciągu pieszo rowerowego uzupełnia sieć ścieżek rowerowych i pozwala w bezpieczny sposób poruszać się na rowerach od mostu koło Hamerni, aż do drogi powiatowej w Janikowie. Jest to bezpieczna trasa rowerowa nad staw w Janikowie. Łączny koszt inwestycji wyniósł 505 620,00 zł.

 

 

 

 

Inwestycje rozpoczęte:

 

6 sierpnia wykonawca robót rozpoczął prace budowlane w zakresie wykonania  „Zagospodarowania placu miejskiego z Pomnikiem Niepodległości wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działce nr 2501/8 oraz wymianą fragmentu nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej na działce nr 2214/1 przy ul. Sportowej w Kozienicach – II etap,  obejmujący:

 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w tym wykonano wygrodzenia terenu budowy,
 2. Roboty obejmujące wykonanie fundamentu pomnika,
 3. Dostarczenie  i montaż elementów pomnika,
 4. Budowę instalacji oświetlenia pomnika i ulicznego  wraz z robotami towarzyszącymi,
 5. Zagospodarowanie placu wokół pomnika,
 6. Budowę kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą,
 7. Zagospodarowanie terenu zielenią miejską,
 8. Wykonanie cięć pielęgnacyjnych,
 9. Montaż elementów małej architektury,
 10. Montaż parkowej infrastruktury technicznej,
 11. Roboty porządkowe i wykończeniowe.
 12. Świadczenia w okresie gwarancji i rękojmi zgodnie z kartą gwarancyjną.

Planowany termin zakończenia zadania to październik tego roku. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to kwota: 1 880 000,00 zł.

 

 

 

W sierpniu rozpoczęto także prace budowlane w ramach zadania inwestycyjnego w zakresie „Rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice”. W ramach tego zadania zostanie wykonana rozbudowa oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach:

 1. Kępeczki o dł.  1760 m;  17 opraw /dwa projekty/,
 2. Świerże Górne o dł. 322 m; 12 opraw
 3. Kozienice – Kopernika 10 i 12 o dł. 240 m; 9 opraw,
 4. Kozienice – Waryńskiego o dł. 171 m; 6 opraw,
 5. Kozienice – Nowy Świat o dł. 141 m; 3 oprawy,
 6. Janików o dł. 573 m; 13 opraw,
 7. Nowiny o dł. 483 m; 13 opraw, /dwa projekty/,
 8. Wólka Tyrzyńska – Samwodzie o dł. 309 m; 8 opraw,
 9. Kozienice – Parkowa o dł. 85 m; 6 opraw,
 10. Staszów o dł. 285 m; 7 opraw.

Planowa łączna długość budowanej linii oświetlenia ulicznego wynosi: 4 369 m, w sumie 94 oprawy.

 

Planowany termin zakończenia zadania to koniec września. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to kwota: 525 000,00 zł.

 

 

 

W sierpniu zakończono postępowania przetargowe i zawarto kolejne umowy na ich realizację w zakresie:

 

Rozbudowa budynku OSP w Świerżach Górnych.

 

13 sierpnia podpisano umowę na realizacje zadania inwestycyjnego. Zadanie obejmuje rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej wynikającej z przeznaczenia. Powierzchnia parteru i poddasza wynosi 620,47 m2. W ramach zadania wykonane będą roboty zewnętrzne: rozbiórkowe, modernizacyjne (murowanie ścian, montaż bram garażowych, podniesienie poddasza, stolarka okienna i drzwiowa itd.) oraz roboty wewnętrzne: tynkowanie ścian, stolarka wewnętrzna, posadzki i instalacje wewnętrzne. Planowany łączny koszt inwestycji to kwota 1 590 000,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania określono na koniec czerwca przyszłego roku.

 

Przebudowa drogi gminnej w m. Ruda wraz z mostem   -   I   etap:

14 sierpnia zawarta została umowa na wykonanie I etapu inwestycji, który obejmuje przebudowę drogi z jezdnią szer. 6,0 m i 5,0 m o nawierzchni bitumicznej. Droga klasy L o dł. 810,00 m. Pobocza obustronne o szer. 1,0 m oraz zjazdy wykonane zostaną z kruszywa. Lokalnie wykonane zostaną rowy przydrożne trapezowe i umocnione prefabrykatami żelbetowymi. Przepusty pod drogą o łącznej dł. 30 m. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa mostu, na most jednoprzęsłowy, ramowy. Szerokość jezdni na moście  - 6,0 m, szer. pobocza bitumicznego – 0,5 m, szer. całkowita mostu – 9,65 m. Długość mostu 8,38 m. Konstrukcję ustroju niosącego stanowią belki kablobetonowe z żelbetową płytą pomostu połączoną z przyczółkami. Planowany łączny koszt I etapu wynosi: 2 300 000,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania określono na czerwca przyszłego roku.

 

Na realizację zadania Gmina Kozienice pozyskała dofinansowanie z Lasów Państwowych
w wysokości 200 000,00 zł.

 

Rozbudowa ul. Polnej w Kozienicach wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej.

 

8 sierpnia zawarta została umowa na realizację inwestycji. Rozbudowa drogi obejmuje jezdnię szer. 5,0 m, o nawierzchni bitumicznej i długości 845,35 m. W ramach zadania zostanie wybudowany ciąg pieszo rowerowy o szerokości 2,5 m i długości 520 m. Ponadto zostanie wybudowanych 50 miejsc parkingowych, w tym 9 miejsc dla samochodów dostawczych.

W celu prawidłowego odwodnienia w ramach zadania zostanie wykonana kanalizacja deszczowa
w zakresie:

-   sieć kanalizacji deszczowej w ilości:   228,00 m,

-   przykanaliki deszczowe w ilości:   30,0 m,

-   wpusty deszczowe w ilości:   7 szt.

-   studnie kanalizacji deszczowej:   7 szt.

-   wykonanie separatora wód deszczowych.

W celu poprawy bezpieczeństwa w ramach zadania zostanie wybudowana linia oświetlenia ulicznego o długości 600 m z 16 oprawami. Planowany łączny koszt inwestycji to kwota 2 640 000,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania określono na koniec lipca przyszłego roku.

 

 

Postępowania przetargowe w toku:

 

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Brzeźnica.

 

Zadanie obejmuje zakup lekkiego, terenowego  samochodu ratowniczo – gaśniczego o masie całkowitej max. 3500 kg. Kabina w kolorze czerwonym, błotniki i zderzaki w kolorze białym pokryte powłoką poliuretanową. Nadwozie 4- o drzwiowe typu PICKUP z podwójną kabiną. Rok produkcji 2018. Silnik z zapłonem samoczynnym, z turbodoładowaniem przystosowany do zasilania biopaliwem lub paliwem z dodatkiem biokomponentów. Ładowność min. 1000 kg. Układ napędowy 4x4, skrzynia przekładniowa o liczbie przełożeń min. 6 do jazdy do przodu. Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 5-osobowa. 6 sierpnia złożono ofertę na dostawę samochodu.

 

Budowa ulicy Podlesie w Nowinach do granicy Kociołek.

 

Budowa drogi obejmuje jezdnię o szer. 5,0 m, o nawierzchni bitumicznej i długości 1 990,37 m.
W ramach zadania zostanie wybudowany ciąg pieszy o długości 1 577,33 m, wraz ze zjazdami do posesji.  W celu prawidłowego odwodnienia w ramach zadania zostanie wykonana kanalizacja deszczowa w zakresie:

-   kanalizacja deszczowa w ilości:   60,90 m,

-   wpusty deszczowe w ilości:   3 szt.

-   rowy odwodnieniowe o dł.   882,9 m.

 

W celu poprawy bezpieczeństwa w ramach zadania zostanie wybudowana linia oświetlenia ulicznego o długości 896,6 m z 26 oprawami. 2 sierpnia złożono 3 oferty na realizację zadania inwestycyjnego.

 

Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Kozienice oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kozienice do szkół specjalnych.

 

Przedmiot zamówienia w szczególności stanowi:

-  przewóz uczniów z domu do szkół podstawowych i gimnazjów i z powrotem ze szkół do domu, z terenu gminy Kozienice w roku szkolnym 2018/2019 oraz  przewóz (dowóz) uczniów ze wszystkich szkół z terenu Gminy Kozienice z wyjątkiem PG Nr 2, Zespołu Szkół Specjalnych w Radomiu, Szkoły Specjalnej w Pionkach i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie na pływalnię „Delfin” w Kozienicach i odwóz, organizowanych przez zamawiającego,

- świadczenie usług w zakresie przewozu (dowozu i odwozu) dzieci szkolnych – uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kozienice do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Opactwie w roku szkolnym 2018/2019,

- świadczenie usług w zakresie przewozu (dowozu i odwozu) dzieci szkolnych – uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kozienice do Szkoły Specjalnej w Pionkach  w roku szkolnym 2018/2019,

- świadczenie usług w zakresie przewozu (dowozu i odwozu) dzieci szkolnych – uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Kozienice do Zespołu Szkół  Specjalnej w Radomiu  w roku szkolnym 2018/2019,

- świadczenie usług w zakresie przewozu (dowozu i odwozu) jednego ucznia   niepełnosprawnego z ul. Żeromskiego  w Kozienicach do PSP nr 4 w Kozienicach w roku szkolnym 2018/2019  trzy razy w tygodniu.

 

W ramach świadczonej usługi wykonawca zapewnia w szczególności:

- możliwość bezpłatnego przewozu w każdym pojeździe osoby dorosłej wskazanej przez zamawiającego w celu zapewnienia opieki  uczniów podczas przewozu zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59),

-  punktualny, bezpieczny, sprawny i bezawaryjny dowóz i odwóz wg ustalonego rozkładu jazdy autobusów/pojazdów,

-  odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w czasie przewozu oraz przy wsiadaniu
i wysiadania z pojazdu.

 

Dowóz i odwóz odbywać się będzie w dni nauki szkolnej przewidzianej organizacją roku szkolnego 2018/2019, od 03 września tego roku do 22 czerwca 2019r.

 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że od tego roku przewozy mogą być realizowane jako kursy otwarte, pod warunkiem zapewnienia wszystkim podróżującym danym autobusem/pojazdem miejsc siedzących. Inaczej mówiąc mieszkańcy będą mogli korzystać odpłatnie z tych połączeń o ile przewoźnik wyrazi taką wolę.

 

1 sierpnia zostały złożone oferty przez Wykonawców na cały zakres dowozów objęty postępowaniem przetargowym.

 

Szczegółowe dane w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych znajdują się na stronie
BIP pod adresem:  http://bip.kozienice.pl/przetargi/23.   
Skontaktuj się z autorem tekstu: KamZap
Facebook
Google
Wykop
Zgłoś
Wyślij
Drukuj
Komentowanie dozwolone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników portalu.
AKTUALNOŚCI
WSZYSTKIE +
W ostatnim meczu z Pilicą padło, aż osiem goli, niestety tylko trzy dla Energi. Fot. Sylwester Szymczak
W sobotę Enea KS Energia Kozienice zagra w Białobrzegach ostatni ligowy mecz w tym sezonie. Żeby oddalić ...
Jeszcze do 28 czerwca można nadsyłać prace na XVII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marii Komorn...
Badania prowadzone są w busach takich jak ten.
26 lipca w  Garbatce prowadzone będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat. ...
Co ciekawego będzie działo się w ten weekend w naszym regionie?
Koncerty, festyny, biegi, akcje charytatywne – rozpoczynający się weekend zapowiada się ciekawie. Z...

Kronika
Zobacz więcej

KONTO UŻYTKOWNIKA
WIĘCEJ +

Login:

Hasło:Ostatnie komentarze
Zobacz więcej
Gmina Kozienice
Zobacz więcej
Powiat Kozienicki
Zobacz więcej
Garbatka-Letnisko
Zobacz więcej
MCSW
Zobacz więcej
WszystkoBlisko - sklep internetowy
PRZEJDŹ DO GALERII +
NA GÓRĘ STRONY +
Nasze serwisy:
Kategorie:
Informacje:
Reklama:
Gazeta Kozienice24 to niezależne media elektroniczne w Kozienicach - jako jedyni całodobowo informujemy o wydarzeniach w mieście i regionie. Dzięki rzetelności i szybkości w przekazywaniu informacji oraz przynależności do grupy medialnej każdego dnia odwiedza nas wiele tysięcy czytelników.

Kontakt z działem reklamy:
E-mail: reklama@arpass.pl lub tel: 500-304-413
facebook