Dzisiaj jest wtorek, 16 lipca 2019 r., 197 dzień roku
0
0
0
WIADOMOŚCI | SPORT | OGŁOSZENIA | BAZA FIRM | BLOGI | KULTURA | WIDEO | ZAKUPY | GALERIA ZDJĘĆ | PRZETARGI
Inwestycje w gminie Kozienice w lipcu
Dodał: KamZap, 13-07-2018 10:16, odsłon: 2185
Fot. UM Kozienice
Fot. UM Kozienice

W lipcu na terenie gminy Kozienice odebrano od wykonawców trzy inwestycje drogowe: w Aleksandrówce, Ryczywole i na Osiedlu Skarpa w Kozienicach. Oprócz tego zakończone zostały dwa przetargi, a pięć wciąż trwa. Ponadto w lipcu rozpoczęły się prace nad pięcioma kolejnymi inwestycjami. Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie.

Zakończone Inwestycje

 

W czwartek 12 lipca odebrano od wykonawców trzy inwestycje drogowe
w zakresie:

 

Budowy i przedłużenia ul. Długiej w Ryczywole (zadanie rozpoczęte w 2017r.)

 

Zadanie zakrojone do realizacji w ciągu dwóch lat zakończono w terminie umownym czyli do końca czerwca tego roku. W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 657,00 m. Ponadto zakres obejmował, budowę: ciągu pieszo rowerowego o dł. 633,60 m, budowę zjazdów do posesji, budowę linii napowietrznej 320 m, i 11 opraw sodowych 100W. Łączny koszt inwestycji wyniósł:     906 602,29 zł.

 


 

Rozbudowy drogi gminnej w Aleksandrówce – ul. Strumykowa (na odcinku od ogródków działkowych do ul. Królewskiej, zadanie rozpoczęte w 2017r.)

 

Zadanie obejmowało budowę ciągu pieszo – rowerowego w Aleksandrówce
wzdłuż ul. Strumykowej od ogródków działkowych do ul. Królewskiej. Wybudowany został ciąg pieszo – rowerowy o długości 789 mb. W ramach zadania wykonano zjazdy do posesji. Powierzchnia ciągu pieszo rowerowego wynosi: 1 776 m2. W ramach zadania wykonano przepusty pod zjazdami wraz z rowem odwadniającym. Ponadto wykonano linię napowietrzną oświetlenia o dł. 64 m oraz montaż 13 opraw LED w tym trzy nowe słupy. Umowny termin zakończenia, czyli koniec czerwca został dotrzymany. Łączny koszt inwestycji wyniósł 762 325,25 zł.

 


 

Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą na os. Skarpa

 

W ramach zdania została wykonana kompleksowa przebudowa dróg na osiedlu Skarpa wraz
z budową sieci kanalizacji deszczowej i wymianą oświetlenia ulicznego na nowe. Droga o nawierzchni z kostki brukowej o długości 220,45 m i szerokości od 4,5 m do 5 m. Ponadto została wykonana wymiana chodników w obrębie bloków nr 22, 8, 10, 14. Po przebudowie na osiedlu wyznaczonych zostało 55 miejsc postojowych w tym 3 dla osób niepełnosprawnych. Długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi 205,4 m oraz 146,5 m przykanalików. Ponadto wykonano 20 wpustów, 13 studni i 2 studzienki rewizyjne. W ramach zadania wykonano nowe oświetlenie uliczne o dł. 111 m wraz z 10 oprawami sodowymi o mocy 100W. Łączny koszt inwestycji wyniósł: 1 033 630,00 zł. Termin umowny zakończenia zadania został dotrzymany.

 

 

Zakończone przetargi

Oprócz tego w lipcu zakończono postępowania przetargowe i zawarto umowy na ich realizację w zakresie. 3 lipca podpisano umowę na „Zagospodarowanie placu miejskiego z Pomnikiem Niepodległości wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na działce nr 2501/8 oraz wymianą fragmentu nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej na działce nr 2214/1 przy ul. Sportowej w Kozienicach – II etap, obejmujące w szczególności:

 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
 2. Roboty obejmujące wykonanie fundamentu pomnika,
 3. Dostarczenie i montaż elementów pomnika,
 4. Budowę instalacji oświetlenia pomnika i ulicznego  wraz z robotami towarzyszącymi,
 5. Zagospodarowanie placu wokół pomnika,
 6. Budowę kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą,
 7. Zagospodarowanie terenu zielenią miejską,
 8. Wykonanie cięć pielęgnacyjnych,
 9. Montaż elementów małej architektury,
 10. Montaż parkowej infrastruktury technicznej,
 11. Roboty porządkowe i wykończeniowe.

Planowany termin zakończenia zadania to 19 października, a szacunkowy koszt realizacji inwestycji to kwota  1 880 000,00 zł.

 

Tego samego dnia podpisano również umowę na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie „rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kozienice”. W ramach zadania zostanie wykonana rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach:

 1. Budowa oświetlenia w m. Kępeczki o dł.  1760 m;  17 opraw /dwa projekty/,
 2. Budowa oświetlenia w m. Świerże Górne o dł. 322 m; 12 opraw
 3. Budowa oświetlenia w m. Kozienice – Kopernika 10 i 12 o dł. 240 m; 9 opraw,
 4. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kozienice – Waryńskiego o dł. 171 m; 6 opraw,
 5. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kozienice – Nowy Świat o dł. 141 m; 3 oprawy,
 6. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janików o dł. 573 m; 13 opraw,
 7. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowiny o dł. 483 m; 13 opraw, /dwa projekty/,
 8. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wólka Tyrzyńska – Samwodzie o dł. 309 m; 8 opraw,
 9. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kozienice – Parkowa o dł. 85 m; 6 opraw,

10. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Staszów o dł. 285 m; 7 opraw.

 

Planowa łączna długość budowanej linii oświetlenia ulicznego wynosi 4 369 m (94 oprawy). Planowany termin zakończenia zadania to koniec września tego roku, a szacunkowy koszt to: 525 000,00 zł.

 

 

Przetargi w trakcie

Ponadto Gmina Kozienice jest w trakcie następujących postępowań przetargowych:

 

Rozbudowa ul. Polnej w Kozienicach wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Parkowej

 

Rozbudowa drogi obejmuje jezdnię szer. 5,0 m, o nawierzchni bitumicznej i długości 845,35 m. W ramach zadania zostanie wybudowany ciąg pieszo rowerowy o szerokości 2,5 m i długości 520 m. Ponadto zostanie wybudowanych 50 miejsc parkingowych, w tym 9 miejsc dla samochodów dostawczych. W celu prawidłowego odwodnienia w ramach zadania zostanie wykonana kanalizacja deszczowa
w zakresie:

-   sieć kanalizacji deszczowej w ilości:   228,00 m,

-   przykanaliki deszczowe w ilości:   30,0 m,

-   wpusty deszczowe w ilości:   7 szt.

-   studnie kanalizacji deszczowej:   7 szt.

-   wykonanie separatora wód deszczowych.

W celu poprawy bezpieczeństwa w ramach zadania zostanie wybudowana linia oświetlenia ulicznego o długości 600 m z 16 oprawami.

 

Budowa ulicy Podlesie w Nowinach do granicy z Kociołkami

 

Budowa drogi obejmuje jezdnię o szer. 5,0 m, o nawierzchni bitumicznej i długości 1 990,37 m. W ramach zadania zostanie wybudowany ciąg pieszy o długości 1 577,33 m, wraz ze zjazdami do posesji. W celu prawidłowego odwodnienia w ramach zadania zostanie wykonana kanalizacja deszczowa
w zakresie:

-   kanalizacja deszczowa w ilości:   60,90 m,

-   wpusty deszczowe w ilości:   3 szt.

-   rowy odwodnieniowe o dł.   882,9 m.

W celu poprawy bezpieczeństwa w ramach zadania zostanie wybudowana linia oświetlenia ulicznego o długości 896,6 m z 26 oprawami.

 

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Brzeźnica

 

Zadanie obejmuje zakup lekkiego, terenowego samochodu ratowniczo – gaśniczego o masie całkowitej max. 3500 kg. Kabina w kolorze czerwonym, błotniki i zderzaki w kolorze białym pokryte powłoką poliuretanową. Nadwozie 4 o drzwiowe typu PICKUP z podwójną kabiną. Rok produkcji 2018. Silnik z zapłonem samoczynnym, z turbo doładowaniem przystosowany do zasilania biopaliwem lub paliwem z dodatkiem biokomponentów. Ładowność min. 1000 kg. Układ napędowy 4x4, skrzynia przekładniowa o liczbie przełożeń min. 6 do jazdy do przodu. Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 5-osobowa.

 

Rozbudowa budynku OSP w Świerżach Górnych

 

Projekt obejmuje rozbudowę i nadbudowę istniejącego budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej wynikającej z przeznaczenia. Powierzchnia parteru i poddasza wynosi 620,47m2. W ramach zadania wykonane będą roboty zewnętrzne: rozbiórkowe, modernizacyjne (murowanie ścian, montaż bram garażowych, podniesienie poddasza, stolarka okienna i drzwiowa itd.) oraz roboty wewnętrzne: tynkowanie ścian, stolarka wewnętrzna, posadzki i instalacje wewnętrzne.

 

Przebudowa drogi gminnej w Rudzie wraz z mostem

 

Budowa drogi obejmuje jezdnię szer. 6,0 m i 5,0 m o nawierzchni bitumicznej. Droga klasy L o dł. 1 887,82 m. Pobocza obustronne o szer. 1,0 m  oraz zjazdy wykonane zostaną z kruszywa. Lokalnie wykonane zostaną rowy przydrożne trapezowe i umocnione prefabrykatami żelbetowymi. Przepusty pod drogą o łącznej dł. 30 m. Przy włączeniu do drogi leśnej zostanie wykonane mini rondo do swobodnego zawracania autobusu o promieniu średnicy 10,0 m i szer. jezdni na rondzie 3,5 m. Ponadto, wykonana zostanie przebudowa mostu na most jednoprzęsłowy, ramowy. Szerokość jezdni na moście  - 6,0 m, szer. pobocza bitumicznego – 0,5 m szerokości, całkowita mostu – 9,65 m. Konstrukcję ustroju niosącego stanowią belki kablobetonowe z żelbetową płytą pomostu połączoną
z przyczółkami.

 

 

W lipcu rozpoczęto roboty budowlane dla następujących inwestycji:

 

„Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej zlokalizowanej pomiędzy ul. Legionów i Sportową – I etap”.

W szczególności obejmuje ono:

 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w zakresie zagospodarowania terenu,
 2. Rozbiórkę budynków i pozostałości po nich wraz z przyłączami,
 3. Rozbiórkę stacji redukcyjnej gazu,
 4. Budowę instalacji oświetlenia ulicznego przy parkingu wraz z robotami towarzyszącymi,
 5. Budowę parkingu od strony basenu na wraz z drogą do ich obsługi i ciągami pieszymi bezpośrednio do nich przylegającymi,
 6. Budowę instalacji kanalizacji deszczowej do odbioru wody deszczowej z wykonanego parkingu,
 7. Roboty porządkowe i wykończeniowe.

Szacunkowy koszt inwestycji wraz z nadzorem to: 25 500,00 zł, a planowany termin zakończenia zadania to wrzesień tego roku.

 


 

Modernizacja części parterowej szkoły PSP nr 4 na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wejścia do budynku dydaktycznego

Prace obejmują w szczególności:

     -          Roboty rozbiórkowe /ścian działowych, okładzin ściennych i podłogowych, demontaż stolarki drzwiowej i okiennej, urządzeń

     -          Roboty modernizacyjne / ściany działowe, wentylacja grawitacyjna, uzupełnienia ścian, wykonanie posadzek samopoziomujących, okładziny ścian i podłóg, stolarka drzwiowa
– aluminiowa i drewniana ławy fundamentowe, mury fundamentowe, ściany nadziemia konstrukcyjne, nadproża okienne i drzwiowe, wieniec, dach, izolacje przeciwwilgociowe
i cieplne, sufity w suchej zabudowie na stelażu metalowym krzyżowym, parapety
z konglomeratu/,

     -          Wykończenie wewnętrzne – gładź gipsowa malowana farbami akrylowymi, tynki cementowo
– wapienne,

     -          Wykończenie zewnętrzne – elewacja tynk akrylowy, pokrycie dachu, obróbki blacharskie, rynny
i rury spustowe, schody wylewane żelbetowe obłożone granitem, opaska, chodniki

     -          Wyposażenie łazienek /stal nierdzewna satyna- kosz na śmieci, pojemniki na: mydło, papier toaletowy, ręczniki  papierowe, szczotki, lustra/ ,

     -          Wyposażenie pomieszczeń socjalnych /zabudowa meblowa, zlewozmywak z baterią, zmywarka, pralko suszarka, umywalka/ ,

     -          Wyposażenie oddziałów przedszkolnych / krzesła, stoliki, szafki, szafy na leżaki i pomoce dydaktyczne, biurka, leżaki, ławeczki, dywany, tablice informacyjne, meble do sali i zestawy do zabaw/,

     -          Wyposażenie stołówki /stoliki regulowane, krzesełka/,

     -          Instalacje wewnętrzne: sanitarne i elektryczne,

 

W ramach zadania inwestycyjnego powstanie co najmniej 3 nowe oddziały przedszkolne wraz z dodatkowym pomieszczeniem świetlicy, który może być wykorzystany na kolejny oddział. Łącznie po przebudowie w PSP nr 4 będzie możliwość stworzenia od 6 - 7 oddziałów przedszkolnych. Łączna powierzchnia objęta przebudową wynosi 764,84 m2.


Ponadto w ramach zadania dobudowany zostanie ganek stanowiący główne wejście do przedszkola o łącznej powierzchni użytkowej 12,17 m2 i pow. zabudowy 29,75 m2.

Planowany łączny koszt inwestycji to 735 000,00 zł, a planowany termin zakończenia prac to 20 sierpnia tego roku.

 

 

Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi

 

Projektowana droga obejmuje odcinek o dł. 289,19 m i szer. 5,0 m. Droga klasy D o nawierzchni z betonu asfaltowego. Zjazdy oraz pobocza o szer. 0,75 m wykonane zostaną z kruszywa. Powierzchnia poboczy z kruszywa 426,90 m2, powierzchnia zjazdów z kruszywa 78,00 m2. W ramach zadania wymianie ulegnie przepust o dł. 8 mb i umocniona zostanie skarpa płytą ażurową. Wykonane zostanie ponadto, odwodnienie powierzchniowe oraz przebudowa linii SN. Łączny planowany koszt inwestycji z nadzorem to 502 000,00 zł, a planowany termin zakończenia zadania to koniec sierpnia tego roku.

 

Budowa ciągu pieszego w Janowie

 

Zadanie obejmuje budowę ciągu pieszego w Janowie przy drodze gminnej 170527W wraz ze zjazdami. Chodnik zostanie wykonany z kostki brukowej na długości 300 m.

 


 

Budowa drogi gminnej od lokali socjalnych do Janikowa Folwarku

 

Zadanie obejmuje budowę drogi o dł. 507,88 mb. Nawierzchnię jezdni zaprojektowano z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m wraz ze zjazdami i poboczami z kruszywa o szer. 0,75 m. Ponadto, projekt zakłada budowę linii kablowej o dł. 597 m wraz z 19 oprawami sodowymi 100W i odwodnienie powierzchniowe. Łączny planowany koszt inwestycji z nadzorem to kwota  827 000,00 zł, a planowany termin zakończenia zadania to koniec września tego roku.

     
Skontaktuj się z autorem tekstu: KamZap
Facebook
Google
Wykop
Zgłoś
Wyślij
Drukuj
Komentowanie dozwolone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników portalu.
AKTUALNOŚCI
WSZYSTKIE +
Fot. PSP Stanisławice
W PSP Stanisławice trwały półkolonie dla dzieci i młodzieży, które stwarzały   uc...
Ilustracja - KPP w Kozienicach
Dzisiaj około godz. 8:00 na drodze krajowej nr 79 pomiędzy miejscowościami Bożówka, a Przydworzyce...
Kolejny tydzień i kolejna edycja naszej zabawy. Wraz z Kozienickim Centrum Rekreacji i Sportu przygotowal...
fot.EC
Lokalne imprezy plenerowe   w okresie letnim to również świetna okazja, aby poobcować co...

Kronika
Zobacz więcej

KONTO UŻYTKOWNIKA
WIĘCEJ +

Login:

Hasło:Ostatnie komentarze
Zobacz więcej
Gmina Kozienice
Zobacz więcej
Powiat Kozienicki
Zobacz więcej
Garbatka-Letnisko
Zobacz więcej
MCSW
Zobacz więcej
WszystkoBlisko - sklep internetowy
PRZEJDŹ DO GALERII +
NA GÓRĘ STRONY +
Nasze serwisy:
Kategorie:
Informacje:
Reklama:
Gazeta Kozienice24 to niezależne media elektroniczne w Kozienicach - jako jedyni całodobowo informujemy o wydarzeniach w mieście i regionie. Dzięki rzetelności i szybkości w przekazywaniu informacji oraz przynależności do grupy medialnej każdego dnia odwiedza nas wiele tysięcy czytelników.

Kontakt z działem reklamy:
E-mail: reklama@arpass.pl lub tel: 500-304-413
facebook