Dzisiaj jest wtorek, 21 maja 2019 r., 141 dzień roku
0
0
0
WIADOMOŚCI | SPORT | OGŁOSZENIA | BAZA FIRM | BLOGI | KULTURA | WIDEO | ZAKUPY | GALERIA ZDJĘĆ | PRZETARGI
Co powstanie w gminie Kozienice w najbliższym czasie? Przyglądamy się realizowanym inwestycjom
Dodał: KamZap, 30-05-2018 09:00, odsłon: 2820
Ulica Królewska w Aleksandrówce. Fot. UM Kozienice
Ulica Królewska w Aleksandrówce. Fot. UM Kozienice

Do końca tego roku możemy spodziewać się zakończenia aż 15 inwestycji na terenie całej gminy Kozienice. Sprawdzamy co i gdzie będzie służyło mieszkańcom.

Budowa ul. Królewskiej Aleksandrówce

 

Zadanie zakrojone do realizacji w ciągu dwóch lat z planowanym zakończeniem do końca czerwca tego roku. Zadanie inwestycyjne obejmowało budowę ul. Królewskiej
w Aleksandrówce na odcinku od drogi powiatowej nr 1421W do drogi gminnej nr 170861W. Wybudowano drogę gminną klasy D o szerokości 5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, poboczach o szer. 0,75 m. Długość wybudowanej drogi wynosi 650 m.
Zjazdy indywidualne posiadają szer. 3,5 m i skosy 1 x 1 m i wykonane zostały z kruszywa. Odwodnienie drogi zapewni rów zalkalizowany od strony lasu wraz z przepustami o dł. 6m. Wody opadowe z rowu odprowadzane są przez kanał deszczowy o dł. 22 m do rowu melioracyjnego. W ramach zadania wykonana została przebudowa istniejącego i budowa oświetlenia ulicznego o długości linii napowietrznej 275 m z oprawami sodowymi 100W
w ilości 11 sztuk. Szacunkowy łączny koszt inwestycji wyniósł: 989 000,00 zł brutto. Obecnie wykonawca zgłosił inwestycję do odbioru końcowego.

 


Ulica Królewska w Aleksandrówce

 

Budowa drogi gminnej od „Oganiacza” do nowego mostu w Holendrach Kozienickich
– I Etap

 

Zadanie zakrojone do realizacji w ciągu dwóch lat z planowanym zakończeniem do końca czerwca tego roku. W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego, szerokości 5 m i długości 986,20 m. Ponadto wykonano łącznie  325,90 m2 zjazdów do przyległych pól i posesji z kruszywa. Łączny koszt inwestycji wynosi 1 124 000,00 zł. W tym momencie trwają już prace wykończeniowe.

 

Budowa drogi w m. Kępa Wólczyńska do posesji nr 1 – 7

 

Zadanie zakrojone do realizacji w ciągu dwóch lat z planowanym zakończeniem do końca czerwca tego roku. W ramach zadania inwestycyjnego wybudowana zostanie droga o nawierzchni z betonu asfaltowego, szerokości 5 m i długości 1 080,00 m. Obecnie trwają prace w zakresie robót ziemnych i wykonywania dolnych warstw konstrukcyjnych drogi. Łączny koszt inwestycji wynosi 1 485 000,00 zł, a planowany termin zakończenia zadania to koniec czerwca tego roku.

 


Mieszkańcy posesji 1-7 w Kępie Wólczyńskiej będę mieli asfaltową drogę.

 

Budowa i przedłużenie ul. Długiej w Ryczywole

 

Zadanie zakrojone do realizacji w ciągu dwóch lat z planowanym zakończeniem do dnia końca czerwca tego roku. W ramach zadania inwestycyjnego wybudowana zostanie droga o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości  657,00 m. Obecnie trwają prace w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego wraz ze zjazdami. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania obejmuje: ciąg pieszo rowerowy o długości 633,60 m, zjazdy o powierzchni 253 m2 oraz budowę linia napowietrznej 320 m (11 opraw sodowych 100W). Szacunkowy koszt inwestycji wraz z nadzorem to 906 000,00 zł, a planowany termin zakończenia zadania to koniec czerwca tego roku.

 


Ulica Długa w Ryczywole 

 

Rozbudowa drogi gminnej w Aleksandrówce – ul. Strumykowa (na odc. od ogródków działkowych do ul. Królewskiej)

 

Zadanie obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego  w Aleksandrówce wzdłuż ul. Strumykowej od ogródków działkowych do ul. Królewskiej. Wybudowany zostanie ciąg pieszo – rowerowy o długości 789 mb. Powierzchnia zjazdów wynosić będzie 720,40 m2, a powierzchnia ciągu pieszo - rowerowego 1 776 m2. W ramach zadania wykonane zostaną przepusty pod zjazdami o długość 70,50 m. Ponadto, wykonana zostanie linia napowietrzna  oświetlenia o dł. 64 m wraz z 13 oprawami LED i 3 nowymi słupami. Planowany termin zakończenia zadania to 30 czerwca tego roku. Łączny koszt inwestycji wynosi 722 000,00 zł.

 


 Ciąg pieszo-rowerowy w Aleksandrówce.

 

Przebudowa ul. Słowackiego w Kozienicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi o dł. 334,15 m. Jezdnię zaprojektowano z kostki betonowej o szerokości 3,50 m. Ponadto, wykonane będą zatoki postojowe, zjazdy do posesji oraz chodniki. W celu prawidłowego odwodnienia ulicy zostanie wykonana kanalizacja deszczowa o dł. 105 m wraz z przykanalikami o dł. 65 m razem z 5 wpustami i 4 studniami. Zadanie przewiduje także wykonanie nowej linii kablowej oświetleniowej o dł. 495 m i 21 opraw typu LED. W ramach zadania zostanie wykonanych 20 miejsc postojowych, w tym
14 nowych. Łączny koszt inwestycji wynosi:  692 000,00 zł, a planowany termin zakończenia zadania to koniec sierpnia tego roku.

 


 Do końca sierpnia powinna zakończyć się przebudowa ulicy Słowackiego w Kozienicach.

 

Zagospodarowanie terenu za blokami Nr 10, 12 i 14 przy ul. Lubelskiej

 

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu przy ul. Lubelskiej. W ramach projektu uwzględniono budowę nowych miejsc parkingowych w ilości 33 sztuk, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Projektowana jest droga o długości 151,20 m. Nawierzchnie zostaną wykonane z kostki brukowej. Przewidziany do wykonania chodnik będzie miał długość 97 m i powierzchnię 194 m2. Wykonane zostaną również zjazdy. Inwestycja obejmuje także budowę kanalizacji deszczowej (długość sieci - 125 mb, długość przykanalików - 25 mb, 9 wpustów i 3 studnie betonowe). W ramach zadania zostanie wykonana także linia kablowa oświetlenia o długości 402 m wraz z montażem 15 lamp LED. Szacunkowy koszt inwestycji wraz z nadzorem : 850 000 zł, a planowany termin zakończenia zadania to koniec lipca tego roku.

 


Teren za blokami przy ulicy Lubelskiej zyska nawierzchnię z kostki brukowej. 

 

Przebudowa dróg w m. Kozienice wraz z budową kanalizacji deszczowej ulica: Jesionowa, Dębowa, Zdziczów.


W ramach zadania wykonane zostaną drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego na ulicy Jesionowej i Dębowej, chodniki oraz miejsca parkingowe z kostki brukowej, oraz częściowo nowe chodniki z kostki. Długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi 556,40 m oraz 138,2 m przykanalików. Ponadto zostaną wykonane 43 wpusty fi 500 i 28 studni rewizyjnych

z kręgów betonowych. Planowany koszt wykonania zadania to 1 525 000 zł, a planowany termin zakończenia zadania to koniec sierpnia tego roku.

 


 Osiedle Zdziczów zyska nowe asfaltowe ulice.

 

Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą na os. Skarpa

 

W ramach zdania zostanie wykonana kompleksowa przebudowa dróg na os. Skarpa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i wymianą oświetlenia ulicznego na nowe. Droga o nawierzchni z betonu asfaltowego będzie miała długość 220,45 m i szerokości od 4,5 m do 5 m. Ponadto zostanie wykonana wymina chodników w obrębie bloków nr 22, 8, 10, 14. Po przebudowie na osiedlu wyznaczonych zostanie 55 miejsc postojowych w tym 3 dla osób niepełnosprawnych. Długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi 205,4 m oraz 146,5 m przykanalików. Ponadto wykonane zostanie 20 wpustów, 13 studni i 2 studzienki. Planowany koszt inwestycji to kwota 1 037 800 zł, a planowany termin odbioru zadania to koniec lipca.

 


Na Osiedlu Skarpa powstaną asfaltowe drogi. 

 

Budowa przepustu przez rzekę Brzeźniczkę w Śmietankach

 

Przedmiotem inwestycji jest budowa przepustu drogowego o przekroju łukowo – kołowym
z rur stalowych o wymiarach: rozpiętość - 3,17,wysokość – 2,06, długość – 5,37. Dodatkowo wykonane zostaną ściany oporowe z gruntu zbrojonego z licem ściany z siatki stalowej
i kamienia. Przepust zostanie wykonany w miejscu istniejącego przejazdu przez bród. Po przebudowie mieszkańcy za rzeką Brzeźniczką będą mieli swobodny i całoroczny dojazd do swoich posesji. Szacunkowy koszt inwestycji to kwota: 259 000,00 zł, a planowany termin zakończenia zadania to koniec czerwca tego roku.

 


 Po przebudowie mieszkańcy za rzeką Brzeźniczką będą mieli swobodny i całoroczny dojazd do swoich posesji.

 

Modernizacja wentylacji i instalacji gazowej w lokalach socjalnych w Janikowie

 

Zadanie obejmuje wykonanie w budynkach 104A, 104B, 104C w Janikowie, będących lokalami mieszkalnymi przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej, w tym:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (m. in. demontaż ok. 494 m istniejącej instalacji 
z urządzeniami),
- wykonanie instalacji gazowej (m.in. montaż rurociągów ok. 494 m, montaż osprzętu wewnętrznej instalacji gazowej, wymiana dyszek na gaz ziemny w kuchenkach gazowych w ilości 23 szt., dostawa i montaż kotłów grzewczych oraz szafek gazomierzowych w ilości 23szt.)
- modernizacja instalacji wentylacyjnej,
- roboty wykończeniowe i naprawcze,

 

Łączny szacunkowy koszt inwestycji to kwota  173 000,00 zł, a planowany termin zakończenia zadania to połowa sierpnia tego roku.

 

Budowa chodnika dla pieszych Dąbrówkach od nr 38A do kanału wraz z przebudową drogi i mostu

W ramach zadania zostanie wykonany zakres prac:

– wybudowanie chodnika o długości 1 390,00 mb, grubość 6 cm ze zjazdami i drogą o nawierzchni z betonu asfaltowego                                                                                          

– powierzchnia zjazdów z kostki 960 m2

–  powierzchnia chodników 2 430 m2

– przebudowa mostu o dł. 16,5 m

– przepusty o dł. 16,50 m

 

Planowany koszt inwestycji to kwota  3 100 000,00 zł, a planowany termin zakończenia to koniec września.

 


W Dąbrówkach powstaną nowa asfaltowa droga i chodnik o długości ponad jednego kilometra.

 

Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Kozienicach. ( zadanie rozpoczęte w 2017r.)

 

W ramach zadania wykonany będzie kompleksowy wielobranżowy remont konserwatorski oficyny pałacowej, budynku wieży oraz przyległego terenu. W ramach remontu oficyny wykonane zostaną głównie: roboty budowlane, w tym m.in. roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe, roboty murarskie, roboty ślusarskie, roboty tynkarskie i posadzkarskie, termomodernizacja oraz stolarka drzwiowa i okienna; remont instalacji wewnętrznej wodno-konalizacyjnej; instalacje elektryczne wewnętrzne; instalacje SAP i SSW. Natomiast w ramach remontu wieży wykonane zostaną głównie: roboty budowlane, w tym m.in. roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe, roboty murarskie, roboty ślusarskie, roboty tynkarskie i posadzkarskie, schody oraz stolarka drzwiowa i okienna; remont instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej oraz instalacje elektryczne wewnętrzne. Ponadto, zadanie przewiduje wykonanie izolacji fundamentów oraz rewitalizację skweru przed wejściem do muzeum. Wykonana zostanie także rozbudowa instalacji elektrycznej niskoprądowej.

 

Planowany szacunkowy koszt inwestycji to kwota: 7 100 000,00 zł, a planowany termin odbioru zadania to przełom III i IV kwartału tego roku. Gmina pozyskała zewnętrzne środki finansowe na realizację zadania w wysokości 52,08 % kosztów kwalifikowanych, tj.   2 912 000,00 zł.

 

Budowa drogi łączącej wieś Majdany z Opatkowicami. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2019

 

W kwietniu podpisano umowę na realizację zadania obejmującego budowę drogi o długości ok. 1 579, 4 m na odcinku od włączenia do drogi gminnej w Majdanach do skrzyżowania z drogą powiatową 1720W Opatkowice – Holendry Kuźmińskie. Droga klasy D o jezdni bitumicznej i szerokości 5 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym o szerokości 2,5 m na części odcinka. Dodatkowo utwardzone pobocze oraz budowa oświetlenia ulicznego o dł. 1662 m i 43 oprawy sodowe. Planowany koszt całości inwestycji to kwota: 2 466 000 zł, a planowany termin rozpoczęcia prac to przełom lipca i sierpnia tego roku, a zakończenia całego zadania
to lipiec 2019.

 

Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Przemysłowa

 

Zadanie obejmuje przebudowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku o długości 461 m oraz o szerokości 2,5 m. Zakres prac dotyczy odcinka od drogi koło PGE Dystrybucja do ul. Kolejowej. Ciąg wykonany zostanie z kostki brukowej kolorowej, wraz ze zjazdami. Przebudowany ciąg wykonany zostanie częściowo na obecnie istniejącej podbudowie oraz na nowej podbudowie z kruszywa. Szacunkowy koszt inwestycji wraz z nadzorem 420 000,00 zł, a planowany termin zakończenia zadania to koniec czerwca tego roku.


Skontaktuj się z autorem tekstu: KamZap
Facebook
Google
Wykop
Zgłoś
Wyślij
Drukuj
Komentowanie dozwolone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników portalu.
AKTUALNOŚCI
WSZYSTKIE +
Marcin Kosiński zajął 32 miejsce w Openie z czasem 4:57:34. Fot. MTB Cross Maraton
Deszcz i błoto - to byli główni rywale kolarzy Energii podczas II Edycja MTBCross Maraton rozgrywa...
fot. Archiwum Starostwa  Powiatowego w Kozienicach
20 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się spotkanie zorganizowane w ce...
fot. archiwum
W piątek 24 maja o godzinie 17:00 w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach odbędz...
Trio WoWaKin wystąpi podczas tegorocznego festiwalu Folkobranie w Kozienicach. fot. Facebook/Wowakin
W dniach 24-25 maja odbędzie się IV Festiwal Folkobranie. Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalu jest da...

Kronika
Zobacz więcej

KONTO UŻYTKOWNIKA
WIĘCEJ +

Login:

Hasło:Ostatnie komentarze
Zobacz więcej
Gmina Kozienice
Zobacz więcej
Powiat Kozienicki
Zobacz więcej
Garbatka-Letnisko
Zobacz więcej
MCSW
Zobacz więcej
WszystkoBlisko - sklep internetowy
PRZEJDŹ DO GALERII +
NA GÓRĘ STRONY +
Nasze serwisy:
Kategorie:
Informacje:
Reklama:
Gazeta Kozienice24 to niezależne media elektroniczne w Kozienicach - jako jedyni całodobowo informujemy o wydarzeniach w mieście i regionie. Dzięki rzetelności i szybkości w przekazywaniu informacji oraz przynależności do grupy medialnej każdego dnia odwiedza nas wiele tysięcy czytelników.

Kontakt z działem reklamy:
E-mail: reklama@arpass.pl lub tel: 500-304-413
facebook